1212 Birøkt - nybegynner

Mål

Gi en god innføring i birøkt til nybegynner eller person som ikke har startet med birøkt ennå.

Målgruppe

Kvinner og menn i alle aldre, med interesse for birøkt.

Antall deltakere

3 til 20 deltagere

Eventuelle merknader

Kurset er basert på Villumstads bok og presentasjonsmateriale utarbeidet av Norges Birøkterlag. Det vil bli 5 kvelder med teori, og deretter 4 kvelder med praksis i opplæringsbigård. Kurset følges opp med tildeling av fadder.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Bisamfunnet. Bikuben.

Stikkord

Bienes anatomi/fysiologi og bisamfunnets oppbygning og funksjon. Bikubens utvikling og oppbygning/funksjon.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori

Problemstillinger

Hvilke ulike individer finnes i bisamfunnet og hva er deres oppgaver? Bienes livssyklus. Bifolkets utvikling.
Hvilke deler består en bikube av, og hva er delenes funksjon?

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Bifolkets liv gjennom et år. Trekk og pollinering.

Stikkord

Vinterklasen. Rensingsutflukt. Vårutvikling. Sommerutvikling. Birøkterens oppgaver. Plassering av bigård. Trekkplanter. Pollentrekk. Honningtrekk. Pollinering.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori

Problemstillinger

Hva karakteriserer biene gjennom et helt år, og hva er birøkterens oppgaver?
Hvilke planter gir trekk av pollen og honning og hvilke faktorer påvirker trekket? Hvordan gjøres pollinering?

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Bienes behandling. Vårarbeid.

Stikkord

Kontroll av kube og notater. Bienes gemytt. Verneutstyr. Arbeidsmåte. Plassering av kuber.
Rengjøring og kontroll av kuben. Yngelutjamning og foring. Maurbekjemping.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori

Problemstillinger

Hvordan skal birøkteren gjøre de nødvendige arbeidsoppgaver uten å forstyrre biene? Hvilket utstyr og arbeidsmetodikk skal brukes for å unngå stikk? Hvor er optimalt plassering av kubene?
Finne gode metoder for rengjøring av kuben og å etablere en best mulig tilstand for å gi en god vårutvikling.

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Sommerarbeid. Honning.

Stikkord

Utvidelse av plassen. Bygging av nye tavler. Sverming og formering. Nye dronninger. Avleggere. Foring på sommeren.
Honningtyper og -egenskaper. Høsting. Slynging. Etterarbeid. Voks.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori

Problemstillinger

Er det behov for utvidelse av plassen? Er biene i svermemodus? Hvordan lager vi en avlegger? Foring i perioder uten trekk.
Når og hvordan høster vi honningen, og hva gjør vi med den etterpå? Hvordan behandler vi voksen?

5. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Høstarbeid. Sykdommer og forgiftning. KSL, NBL og HC.

Stikkord

Krav til god innvintring. Regulering av plass. For og foring. Vinterpakking og tilsyn.
Hygiene og forebyggende tiltak. Varroa og andre sykdommer. Skadedyr. Forgiftning.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori

Problemstillinger

Kontroll av bistyrke og regulering av plass. Riktig blanding og mengde for. Pakking av kubene for å sikre isolasjon og ventilasjon. Varroabehandling.

6. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Vårarbeid.

Stikkord

Rengjøring og kontroll av kuben. Yngelutjamning og foring. Maurbekjemping.

Arbeidsform og gjennomføring

Praksis i bigård

Problemstillinger

Finne gode metoder for rengjøring av kuben og å etablere en best mulig tilstand for å gi en god vårutvikling.

7. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Sommerarbeid.

Stikkord

Utvidelse av plassen. Bygging av nye tavler. Sverming og formering. Nye dronninger. Avleggere. Foring på sommeren.

Arbeidsform og gjennomføring

Praksis i bigård

Problemstillinger

Er det behov for utvidelse av plassen? Er biene i svermemodus? Hvordan lager vi en avlegger? Foring i perioder uten trekk.

8. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Høsting av honning.

Stikkord

Høsting. Slynging. Etterarbeid. Voks.

Arbeidsform og gjennomføring

Praksis i bigård

Problemstillinger

Når og hvordan høster vi honningen, og hva gjør vi med den etterpå? Hvordan behandler vi voksen?

9. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Innvintring. Varroabehandling.

Stikkord

Krav til god innvintring. Regulering av plass. For og foring. Vinterpakking og tilsyn. Varroabehandling.

Arbeidsform og gjennomføring

Praksis i bigård

Problemstillinger

Kontroll av bistyrke og regulering av plass. Riktig blanding og mengde for. Pakking av kubene for å sikre isolasjon og ventilasjon. Varroabehandling.

Litteratur/materiell for deltakerne

«Birøkt som hobby og næring» av Egil Villumstad ISBN 82-529-2426-3.

Krav til lærer/instruktør

«Dronningen og de gode hjelperne» er obligatorisk - 33 minutter lang DVD som kan lånes fra lokallag eller Norges Birøkterlag. Powerpoint-presentasjon til kurset kan lastes ned fra Norges Birøkterlags hjemmeside.