1209 Feltsøk

Mål

Gi elevene teoretisk og praktisk kunnskap slik at de kan planlegge og gjennomføre et feltsøk for aktivisering og for konkurranse.

Målgruppe

Alle som ønsker å aktivisere hunden sin med søk av gjenstander og ekvipasjer og som ønsker å starte i NBF sitt bruksprogram.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 3 til 6 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Eget helgekurs

1. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Teori Feltsøk + praksis

Stikkord

Hva er Feltsøk. Utstyr. Legging av gjenstadner i feltet. Merking og tråkking av feltet. Påvirkning, forsterkning. Hvordan skal vi oppføre oss under feltsøket? Bruk av vind.
Alle får prøve med egen hund. Instruktør gir veiledning. Alle ser på hver enkelt hund og får veiledning på hva som skjer og hvorfor.

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesing m/overhead og tavle evnt pc som hjelpemiddel. Spørsmål og diskusjon. Demonstrasjon. Instruksjon og praktisk trening m/veiledning

Problemstillinger

Legging av gjenstander i feltet. Merking og tråkking av felt. Påvirkning, forsterknin. Hvordan skal vi oppføre oss under feltsøket? Bruk av vind.

2. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Feltsøk praksis

Stikkord

Fortsette fra dagen før, alle får prøve med egen hund. Instruktør gir videre veiledning. Alle ser på hver enkelt hund og får veiledning i hva som skjer og hvorfor. Løse evnt problemer.

Arbeidsform og gjennomføring

Instruksjon. Praktisk trening m/veiledning.

Problemstillinger

Sjekke hver enkelt ekvipasje og gi råd for videre trening.

Litteratur/materiell for deltakerne

Din hund og din hund II av Svein Jærverud.
Uppletande av Inki Sjøsten.

Krav til lærer/instruktør

Instruktør trinn I, II, III.
Eller som har konkurrert i bruks.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Aktuell literatur til støtte for kursleder samme som for deltakere.