1206 Økologisk kjøkkenhage

Mål

Skape interesse for å dyrke eigne grønsaker. Mindre plen, meir sjølvdyrka grønsaker og potet.

Målgruppe

Alle som ønsker å dyrke eigne grønsaker og poteter med minst muleg kunstgjødsel og sprøytemiddel og som ser at jorda bør, og kan brukast til meir enn berre plen og blomster

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Jord og jordarbeiding. Økologisk dyrking av grønsaker og poteter.

Stikkord

Korleis koma i gang? Kva må ein tenkja gjennom før ein går i gang med såing? Såtidspunkt?

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesing av forsker som driv med økologisk hagebruk

Problemstillinger

Kva må til for å lykkast? Kvifor økologisk? Kvifor har våre tidlegare forsøk på grønsakdyrking vore meir eller mindre mislykka?

2. samling

Timer uten lærer: 3

Tema

Kva har vi gjort sidan sist? (såing, spiring, osb.)

Stikkord

Kan vi dra nytte av kvarandre? Kanskje vi kan bytte små planter.

Arbeidsform og gjennomføring

Samtale, dele erfaringar under leiing av nokon som har dyrka sine eigne grønsaker i mange år og som har lykkast

Problemstillinger

Korleis unngår vi sjukdom og skadedyr i kjøkkenhagen?

3. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 2

Tema

Besøke ein økologisk demonstrasjonshage

Stikkord

Befaring på forsøksgard. Få inspirasjon til vidare arbeid.

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning og samtale med den som var forelesar på første kurskvelden og som driv forskning og dyrking av økologiske grønsaker

Problemstillinger

Arbeidet vidare i kjøkkenhagen. Kva tabbar vi må unngå? Korleis vi held ugraset i sjakk? Kva vi må gjera for å unngå sjukdommar og skadedyr?

Litteratur/materiell for deltakerne

"Økologisk hagebruk" av Kirsty McKinnon m.fl.

Opplegg for evaluering

På sjema etter at kurset er avslutta