1201 Aspirantlederkurs

Mål:

Deltakerne skal lære om apirantlederens oppgaver, som hvordan bli kjent med aspirantene, skrive en årsplan for aspirantgruppa, hjelpe aspirantene med 4H-prosjektet deres, aktivere aspirantene med ulike aktiviteter og leker.

Målgruppe:

Alle 4H-ere

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

1. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Bli kjent. Hvem er jeg? Hvem er kursdeltagerne? Blikjentleker.

Stikkord:

Avisleken. Hva er du flink til? Hva har vi til felles? Still dere på rekke uten å snakke. Liker du naboen din? Bytte plass. Bytte navn. Fleip eller fakta?

Arbeidsform:

Praktiske øvelser og informasjon/forelesning.

Problemstillinger:

Hvordan lære navnene til hverandre. Hvordan bli kjent med hverandre? Hvordan tørre å slippe seg løs? Hvordan ha det gøy og bli trygg på de rundt seg? Hva er ditt mål med kurset?

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Hva er aspirantlederens oppgave? Hva gjør en aspirantleder? Erfaringsutveksling – Hvordan var det å være aspirant selv? Gode/Dårlige opplevelser.

Stikkord:

Gå gjennom arbeidshefte, og se på de ulike oppgavene/utfordringene. Samarbeide i lag, og lage en collage sammen.

Arbeidsform:

Forelesning og idéutveksling.

Problemstillinger:

Hvilke oppgaver kan en aspirantleder ha, og hva gjør den?

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Repetisjon og evaluering. Repetisjon av hva som er deres oppgaver. Hva har medlemmene lært? Hva er en aspirant leder? Hvilke oppgaver er viktigst? Er de fornøyde med kurset?

Stikkord:

Nå som vi har blitt litt kjent, avslutter med en lek som går ut på å finne noe positivt om hverandre. Noe som en kan ha med seg hjem som et minne. Positive ting; alle får en tallerken med tau på/evnt ark som hegner på ryggen. Alle går rundt og skriver positive ting om hverandre på tallerkenen. Når tiden er ute/alle er ferdige, får alle lese sin tallerken som de kan ta med hjem.

Arbeidsform:

Samtale og praktisk øvelse.

Problemstillinger:

Hva har vi lært i løpet av kurset? Hva har vi gått igjennom? Hva kan forbedres?
Klagemur er en plakat som henger oppe under hele kurset, hvor alle kan skrive ting som du vil forbedre med kurset, som du opplever under veis.
Skrytevegg er en plakat som henger oppe under hele kurset hvor alle kan skrive ting som en har og er bra med kurset underveis.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Aspirantleder hefte fra 4H
Den store/lille Klemmeboka
Evt noe av det som står under lærer og instruktør

Krav til lærer/instruktør:

Vært gjennom aspirantlederkurs, gjerne utdannet kursinstruktør.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Aspirantleder heftet
Litt om meg selv og andre
Mer om meg selv og andre

Den lille og store klemmeterapeutboka
Mobb stopp
Trygg og tilstede
Skapende samtaler\ Friluftsliv og helse

Opplegg for evaluering:

Klagemur & skrytevegg, samt skjema.