1198 Elgjakt

Mål

Kurset har til hensikt å introdusere ferske jegere til jakt på storvilt.

  • Målet er at deltakerne skal få innblikk i vanlige norske jaktformer som løshundjakt, bandhundjakt, postering, lokking og smygjakt.
  • Deltakerne vil ha mulighet for å felle elg under kurset.

Målgruppe

Ungdom og ferske jegere.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Kurset gjennomføres med nødvendig antall lokale instruktører med lang erfaring fra ulike jaktformer. Kurset gjennomføres i samarbeid med rettighetshaver som sørger for å sette av et eget jaktterreng for kurset, samt gi fellingstillatelse på elg.
Kurset legges opp som en helgesamling med oppstart på skytebanen torsdag ettermiddag og praktisk jakt fredag, lørdag og søndag. Antall deltakere begrenses av antall instruktører. Maks 2 elever pr. instruktør. Hundeførere bør kun ha med en elev hver.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Sikkerhet på jakt, kontrollskyting av våpen.

Stikkord

Sikkerhet, skyting, holdninger.

Arbeidsform og gjennomføring

Samling på skytebane. Felles gjennomgang av sikkerhetsregler under jakt og skyting. Prøveskyting av våpen for at instruktørene skal kunne vurdere innskyting samt elevens våpenhåndtering.

Problemstillinger

Vurdere elevens grunnkunnskaper og holdninger til sikkerhet. Skikkethet for videre kursdeltakelse?

2. samling

Timer med lærer: 10

Tema

Praktisk jakt i jaktlag.

Stikkord

Postering, bandhunddrev, løshunddrev, smygjakt, lokking, utvomming, flåing, grovpartering

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk jakt med veiledning av instruktør. Elevene bør bytte instruktør i løpet av dagen for å kunne prøve ulike jaktformer. Ved eventuell felling vil alle kunne samles for å delta på utvomming og flåing.

Problemstillinger

Skuddavstand, skytevinkler, arts- og kjønnsbestemmelse, sikkerhet, bekledning, oppførsel på post, samband.

3. samling

Timer med lærer: 10

Tema

Praktisk jakt i jaktlag

Stikkord

Postering, bandhunddrev, løshunddrev, smygjakt, lokking, utvomming, flåing, grovpartering

Arbeidsform og gjennomføring

Samme som 2. samling. Sørg for rullering slik at alle får prøvd ulike jaktformer

4. samling

Timer med lærer: 7

Tema

Praktisk jakt i jaktlag, oppsummering av kurset

Stikkord

Postering, bandhunddrev, løshunddrev, smygjakt, lokking, utvomming, flåing, grovpartering

Arbeidsform og gjennomføring

Samme som 2. samling. Sørg for rullering slik at alle får prøvd ulike jaktformer

Litteratur/materiell for deltakerne

Jegerprøveboka

Krav til lærer/instruktør

Lang erfaring fra elgjakt, samt evne til å kunne formidle kunnskap på en god måte. Noen av instruktørene må ha hund, og det må være minst en godkjent ettersøksekvipasje blandt instruktørene. Minst en av instruktørene må kunne være standplassleder på skytebanen.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Jegerprøveboka

Opplegg for evaluering

Daglig evaluering etter endt jakt. Felles overnatting på hytte eller sæter gir mulighet for diskusjoner på kveldene. Evalueringssjema sendes deltakerne etter endt kurs. Opplegget ble gjennomført som en prøveordning av Gausdal JFF i 2011 i samarbeid med Oppland JFF, Norges JFF, Norsk Fjellstyresamband og Gausdal Fjellstyre. Se www.gjff.no Ungdomsutvalget for mer info.