1197 Ettersøk- jakt og sporing- skadet hjortevilt.

Mål

Deltagerne skal få innsyn i ettersøksjakt av skadet hjortevilt som jaktform.
Videre skal hund/fører (ettersøksgruppen) gjennom praktisk sportrening trene hunden frem mot -Prøve som godkjent ettersøkshund for hjortevilt-.

Målgruppe

Jegere med hunder som ønsker å bli godkjent ettersøksekvipasje for ettersøk på skadet hjortevilt.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Kurset er lagt opp over 8 kvelder a. 3 timer 1 gang i uka. De 2 første kveldene tar for seg ettersøksjakt og teoretisk bakgrunn for sportrening av hund

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Presentasjon av instruktører og deltagere. Gjennomgang av kursprogramm og materiell. Inføring i ettersøksjakt og sporing. Relevante lover og regler.

Stikkord

Kursgjennomgang, ettersøksjakt, skadet vilt, krav til ettersøksgrupper(fører og hund), relevante lover og regler.

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning, diskusjon, demonstrasjon av utstyr.

Problemstillinger

Gjennomgang av kurs, måltema og gjennomføring. Årsaker til skadet vilt, legale krav til ettersøksgrupper (fører og hund), ettersøkshundens egenskaper.

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Ettersøkshunden-egenskaper og opplæring. Skadeskyting. Organisering og gjennomføring av ettersøk.

Stikkord

Ettersøkshunden for hjortevilt. Grunnleggende lydighetstrening. Opplæring i sporing. Skadeskyting-Skuddtegn-Skuddplassobservasjoner. Organisering av ettersøk.
Utstyr for gjennomføring av ettersøk

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Sporopplæring-praksis.

Stikkord

Kartlegging av individuelle etersøksgrupper. Legging av spor.

Arbeidsform og gjennomføring

Kartlegge erfaringsnivå til ettersøksgruppene. Praktisk sporlegging av blodspor med ettersøksgruppe og instruktør.

Problemstillinger

Demonstrering av sporlegging med blod. Legging av enkelt spor. Sporing med hund. Evaluering av gjennomføring. Forslag til "hjemmelekse"

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Sporopplæring og trening.

Stikkord

Legging av merket spor. Sporing med hund.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk sporlegging av blodspor med ettersøksgruppe og instruktør. 1 instruktør dekker 3 deltagere. Deltagerne legger sporet for hverandre under veiledning av instruktør.1 gruppe går spor av gangen med 2 andre deltagerobservatører.

Problemstillinger

Oppsummering av egentrening siden sist. Basert på erfaring fra forrige samling og egentrening øke vanskelighetsgrad noe med økt lengde. "Hjemmelekse"

5. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Sportrening.

Stikkord

Legging av merket spor, sporing med hund.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk sporlegging av blodspor med ettersøksgruppe og instruktør.

Problemstillinger

Oppsummering av egentrening siden sist. Basert på erfaring fra tidligere øke vanskelighetsgrad med lengde og 2 vinkler. Spor legges på variabelt tereng.

6. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Sportrening.

Stikkord

Legging av spor, sporing med hund.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk sporlegging og sporing på blodspor med ettersøksgruppe og instruktør.

Problemstillinger

Oppsummering av egentrening. Middels vanskelighetsgrad med vinkler, avhopp i variabelt terreng.

7. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Sportrening. Umerket spor.

Stikkord

Legging av umerket spor, sporing med hund etter min 12 timer.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk sporlegging og sporing på blodspor med ettersøksgruppe og instruktør.

Problemstillinger

Oppsummering av egentrening. Øke vanskelighetsgrad med vinkler, avhopp i variabelt terreng.

8. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Sportrening. Skuddtegn og skuddplassobservasjoner.

Stikkord

Legging av umerket spor, sporing med hund. Skuddtegn, skuddplassobservasjoner.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk demonstrasjon - skuddtegn og skuddplassundersøkelser.

Problemstillinger

Skuddreaksjon av vilt og skuddplassundersøkelser. Vurdere skadeskytingsituasjonen. Forslag til gjennomføring av ettersøk.

Litteratur/materiell for deltakerne

Relevante bøker i forbindelse med ettersøksjakt og sporing av hjortevilt, NJFF hefte -Fra hvalp til ettersøkshund-.

Krav til lærer/instruktør

NJFF ettersøksinstruktør. Erfaring fra jakt på hjortevilt og praktisk ettersøkssporarbeid

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

NJFF hefte -Fra hvalp til ettersøkshund-, NJFF lysbildepresentasjon - Ettersøksjakt og sporing.

Opplegg for evaluering

Bruk av N&M evalueringskjema