1191 Klubbrådgiversamling for 4H

Mål:

  • Gi klubbrådgivere en anledning til å møte hverandre på tvers av 4H-klubber i fylket og dra nytte av hverandres erfaringer.
    • Få faglig påfyll.
    • Ha som mål å bidra positivt til de loka klubbenes sosiale, aktive og økonomiske situasjon.
    • Gi klubbrådgiverne en sosial helg som takk for det arbeidet de gjør for organisasjonen og i tillegg som inspirasjon og motivasjon til å fortsette sitt arbeid.

Målgruppe:

Voksne/klubbrådgivere i 4H

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Team, motivasjon og samarbeid

Stikkord:

Bli bedre kjent med sine "kollegaer" i 4H-klubben. Reflektere over hvordan man i sin klubb, med de klubbrådgiverne som er der, best kan samarbeide. Hjelpe og oppmuntre hverandre i tunge tider. Legge merke til og rose hverandre etter bra arbeid.

Arbeidsform:

Foredrag og gruppeoppgaver

Problemstillinger:

Hvordan jobber man godt sammen som et lag? Hvordan kan man holde motivasjonen oppe i tunge tider og hvordan kan man dra nytte av og jobbe godt sammen i gode tider?

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Kultursponsing

Stikkord:

Hvordan se seg selv som både en selger og en kjøper i næringslivet? 4H som varemerke kan være lønnsom i utveksling av ytelser.

Arbeidsform:

Foredrag

Problemstillinger:

Hvordan inngå samarbeid med næringslivet?

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Fri i Fjæra

Stikkord:

Aktiviteter ved kysten, fri i fjæra.

Arbeidsform:

Foredrag, praktisk oppgave som man kan bruke i klubbarbeid

Problemstillinger:

Hvordan kan de lokale 4H-klubbene bidra til å ta var på vår norske kystkulturarv?

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Medlemsregisteret til 4H

Stikkord:

Kurs i bruk av medlemsregisteret - 4H sitt system for registrering av antall medlemmer, prosjekter som er gjennomført, aktiviteter/kurs og leirer som skal holdes.

Arbeidsform:

Forelesning og aktiv læring

Problemstillinger:

Hvordan bruker man medlemsregisteret som verktøy for 4H-klubbene?

5. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Nye klubbrådgivere i 4H

Stikkord:

Hva er en klubbrådgiver, hva gjør man som klubbrpådgiver for 4H, viktigheten av å ha klubbrådgivere i 4H, samarbeid med andre klubbrådgivere og 4H-kontoret.

Arbeidsform:

Forelesning og diskusjonsgrupper

Problemstillinger:

Hva trenger man å vite for å bli en god klubbrådgiver i 4H?

6. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Kommunikasjon mellom klubbrådgivere og 4H-kontoret

Stikkord:

Hva ønsker klubbrådgiverne at 4H kontoret skal jobbe med? Er kommunikasjonen mellom de to partene god? Hvordan kan den forbedres? Blir nettsidene godt nok brukt?

Arbeidsform:

Foredrag og diskusjonsforum.

Problemstillinger:

Hvordan få best mulig kommunikasjon mellom klubber, klubbrådgivere og 4H kontoret

7. samling

Timer uten lærer: 4

Tema:

Årsmøte

Stikkord:

Praktisere hvordan man gjennomfører årsmøte. Skape en demokritisk organisasjon hvor alle skal ha muligheten til å bli hørt. Organisasjonsstruktur og organisasjonspraksis

Arbeidsform:

Møte og diskusjonsforum

Litteratur/materiell for deltakerne:

Utdelt materiale fra foredragsholdere

Krav til lærer/instruktør:

Alle kursholdere er profesjonelle kursholdere med lang erfaring og god kompetanse innenfor sitt område. Det er kursholder fra 4H nasjonalt, 4H Hordaland, Norges Røde Kors og det aktive næringslivet i Bergen som skal holde kurs for oss.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Foredragsholdere utenfor 4H har fått skriv om klubbrådgiverens rolle i 4H.

Opplegg for evaluering:

Evalueringsskjema blir delt ut på slutten av samlingen