1181 Fellefangst

Mål

Målet er å gi en innføring i fangst av mår og mink, og gi ferske jegere nok kunnskap til å sette opp feller på egenhånd.

Målgruppe

Alle jegere som ønsker å lære mer om fellefangst og ønsker å drive med fangst og bruk av feller.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Innføring i fellefangst

Stikkord

Fangstforskriften med veiledning.
Måren og minkens biologi.
Hvor finner vi/fanger vi mår.
Åtevalg, lukteåte, luktbildet
Behandling av feller (dying), valg av felletyper, kamuflasje av oppsett.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori samling, forelesning.

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Paktisk innføring i fellefangst

Stikkord

Hvordan sette opp feller.
Praktisk trening under veiledning i skogen.

Arbeidsform og gjennomføring

Demonstrasjon av oppsett av feller. Praktisk trening med veiledning.

Problemstillinger

Hvordan behandle feller og fangst?

Krav til lærer/instruktør

Instruktør og en erfaren fangstmann som kursholder.

Opplegg for evaluering

Studieforbundets evalueringsskjema