1161 DAF - kurs videregående

Mål:

Økt kompetanse:

  • om 4H som organisasjon til 4Here over 15 år
  • om personlig utvikling innen 4H

Målgruppe:

4Here som har gjennomført DAF- kurs tidligere

1. samling

Timer med lærer:3

Tema:

Velkommen og bli kjent

Stikkord:

Velkommem på kurs
Bli kjent
Forventninger til kurset.

Arbeidsform:

Forelesning og gruppearbeid

Problemstillinger:

Hvordan kan de eldste 4Here få mulighet til å utvikle seg gjennom 4H?

2. samling

Timer med lærer:6

Tema:

Om organisasjonen 4H

Stikkord:

Historie og bakgrunn om 4H
Tale og presentasjonsteknikk
Sosiale medier
Samarbeid innenfor egen klubb og med andre

Arbeidsform:

Forelesning og gruppearbeid

Problemstillinger:

Gå igjennom vedtekter for 4H
Lære mer om formålsparagrafen til 4H
Hvordan ønsker vi å formidle 4H til andre?
Ulike øvelser på tale- og presentasjonsteknikk med basis i aktuelle problemstillinger. Kan sosiale medier være et nyttig virkemiddel?
Lære enkle regler for nettvett på sosiale medier

3. samling

Timer med lærer:2

Tema:

Trygg og tilstede

Stikkord:

Bruke LNU sitt materiell "Trygg og tilstede" - veiviser for barne- og ungdomsorg. om grenseskridende seksuell atferd.

Arbeidsform:

Gruppearbeid og dialog

Problemstillinger:

De eldste 4Herne som rollemodeller for de yngste
Hva slags tillitsforhold skapes mellom yngre og eldre medlemmer?
Hva slags tillitsforhold er det mellom medløemmer og voksne i org?
Hva slags reler ønsker vi å ha i 4H?

4. samling

Timer med lærer:2

Tema:

Avslutning og evaluering

Stikkord:

Hva har vi lært på kurset?

Arbeidsform:

Samtale, forelesning og gruppearbeid Gruppearbeid og dialog

Problemstillinger:

Hvordan kan jeg bruke dette videre i organisasjonen?
Blir jeg en bedre rollemodell ved å ha deltatt på kurs?
Er jeg tryggere i 4H situasjoner? Blir det lettere å løse utfordringer i 4H ved å ha deltatt på kurset?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Arbeide i klubbstyret
Året rundt
LNU- trygg og tilstede

Krav til lærer/instruktør:

Må ha deltatt på kurs selv for å kunne lære bort
Må ha god kjennskap til 4H og organisasjonslivet

Opplegg for evaluering:

Lærer må skrive logg etter kurs - og dette blir evaluert sammen med andre.