116 Drift av lokallag i NBS

Godkjent for 8-24 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Deltakerne skal være i stand til å drive et aktivt lokallag i NBS: Kjenne organisasjonens oppbygging, mål og prioriteringer. Være fortrolig med administrative rutiner. Vite hvordan man kan synliggjøre laget og politikken. Kjenne til Studieforbundet og hvordan studiearbeid kan organiseres. Være orientert om medlemsfordeler og kontingentsystem.

Målgruppe og forkunnskaper

Styremedlemmer og andre interesserte i lokallaget

Kursinnhold

 • Hva er et lokallag?

  Organisasjonskart og -oppbygging
  Medlemsavisa, internavisa og NBS' nettsider.

 • Vedtekter.
  Gjeldende vedtekter for, landslaget, fylkeslaget og lokallaget, evt mønstervedtekter.

 • Administrative oppgaver.
  Medlemslister (kontakt, oppdatering, kontingent.)
  Årsmeldingsskjema.
  Brønnøysundregisteret.
  Bankkonto.
  E-postkonto.
  Logo og brevark.
  Facebook, andre sosiale medier.

 • Politisk aktivitet.
  Synlighet.
  Allianser.
  Media.
  Kontakt med kommunen/e.

 • Årsplan.
  Hva den skal/bør/kan inneholde.

 • Årsmøte.
  Innhold (obligatorisk og frivillig).
  Forarbeid, gjennomføring og etterarbeid.

 • Studiearbeid
  Om Studieforbundet.
  Hvordan finne studieplan, søke støtte og registrere studiearbeid?
  Hvordan lage studieplan?

 • Verving.
  Hvorfor, hvem og hvordan?
  NBS' vervemateriell.

 • Andre aktiviteter.
  Hva ønsker lokallaget å holde på med?
  Forslag til sosiale og politiske aktiviteter.

 • Økonomi.
  Hvordan sikre lagets økonomi?
  Kontingentrefusjon, satser og forutsetninger.
  Andre inntektsmuligheter.
  Budsjett.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Studiesirkel (uten lærer)

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Instruktør må ha kjennskap til organisasjonen og hvordan den drives.

Læringsressurser

Troms BS utarbeider arbeidsbok.
I tillegg benyttes NBS' nettsider, medlemsavis, internavis, vervemateriell, etc. samt Studieforbundets nettsider.

Kvalifiserende/test/eksamen

Nei

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.