1150 Drevkurs for Dachs

Mål

Gjøre hundefører kjent med prøvedisipliner og regelverk for jaktanleggsprøve

Målgruppe

Nye hundeførere/jegere som vil føre hund på drevprøve/praktisk jakt

Antall deltakere

Kurset passer for 3-10 personer avhengig av tilgangen på terreng i praksis del

Eventuelle merknader

Hundefører trenger ingen forkunskaper

1. samling

Timer med lærer: 5

Tema

Teoridel : Drevprøveregler

Stikkord

NKK sine drevprøveregler for dachs.
1. Vi går gjennom hvordan søket bør fungere
2. Vi utdyper arbeid på for
3. Hva innerbærer drevsikkerhet
4. Hva er ønskelig med drevemåte og fart
5. Hva er tap/arbeid på tap
6. Mål og hørbarhet/dobbelt mål eller dårlig hørbart
7. Losføring og nyansering , hva er optimalt
8. Samarbeid, hunden oppsøker eier i intervaller
9. Lydighet, hunden skal være kallbar
10. Jaktlyst , hva innebærer dette
11. Egenskapspoeng , vi går i gjennom alle punkter og kandidatene spør ved behov

Arbeidsform og gjennomføring

I klasserom

Problemstillinger

Teoretisk/praktisk gjennomgang av en drevprøve

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Praktis del

Stikkord

Vi slipper en dreven hund og forklarer under veis, hundefører får slippe sin hund med instruktørs veiledning.
Vi slipper hunden og moment 1-10 i drevteori gjennomgås med hunde kandidatene

Arbeidsform og gjennomføring

Ute i terrenget/hunden slippes i tereng begegnet for jakt, vi går i gjennom momentene i teoridelen

Problemstillinger

Hva responderer hunden på. Les hunden

Litteratur/materiell for deltakerne

Drevprøveregler for Dachshund skogskort.

Krav til lærer/instruktør

Skal være drevprøve dommer med god erfaring

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Drevprøveregler for Dachshund skogskort

Opplegg for evaluering

Ved kursets slutt evalueres kurset fra hundeførers synspunkt