1137 Tamfugltrening for fuglehunder - dagskurs

Mål

Deltakerne har gjennom kurset fått sett og lært om hvordan man ved hjelp av tamfugl kan få en skolert og god fuglehund.
Eieren skal lære hva han/hun skal legge vekt på i skoleringen av sin fuglehund, og bli veiledet underveis. Hunden skal få erfaring med fugl.

Målgruppe

Fuglehundeiere som vil lære mer om hvordan og hva man bør gjøre i forbindelse med jaktskolering av en fuglehund. Det er ellers ingen kompetansekrav til deltakerne.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere

Kurset er åpent for alle, fra en deltaker og oppover. Antall deltakere kommer helt an på kurssted og instruktør.

Eventuelle merknader

Kurset er ikke kvalifiserende og har ingen kunnskapstest.
Mesteparten av kurset forgår utendørs. Introduksjonen til duetreningen, lunch/teori samt oppsummering kan foregå innendørs om dårlig vær. Dette kan imidlertid også forgå utendørs på feltet om været tillater det.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Introduksjon, Dressur.

Stikkord

Introduksjon til duetrening (1 time), litt om generell dressur med vekt på SITT. Introduksjon av due for hundene. Hunden får individuell skolering (3 timer).

Arbeidsform og gjennomføring

Teori. Alle hundene får individuell skolering

Problemstillinger

Betydningen av grunndressur. Hvorfor er SITT så viktig? Hvordan sette sammen delmomenter til en hel øvelse?

2. samling

Timer med lærer: 1

Tema

Bevisstgjøring av fører. Gjennomgang av treningsøkten. Individuell skolering.

Stikkord

Gjennomgang av treningsøkten og hva man skal tenke på i fuglehundens skolering m.m (1 time).

Arbeidsform og gjennomføring

Muntlig tilbakemelding fra instruktøren, inne eller ute.

Problemstillinger

Hvordan bevisstgjøre fører?

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Individuell skolering . Utvikling av øvelser. Oppsummering.

Stikkord

Alle hundene får individuell skolering. Utvikling av øvelsene med større krav og provokasjon. Oppsummering.

Arbeidsform og gjennomføring

Individuell skolering. Oppsummering

Problemstillinger

Hvordan gå videre med det individet av en fuglehund du har?

Litteratur/materiell for deltakerne

Det er utviklet en duefilm; Trening av fuglehunder - med Bertil Nyheim, 2013, som kan brukes som kursmateriell, samt ppt om emnet.

Krav til lærer/instruktør

Kurset skal ledes av en NJFF - autorisert jakthundinstruktør trinn II og NJFFs fylkesinstruktører i dressur..

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Det er utviklet en ppt om emnet, som ligger tilgjengelig på NJFFs instruktørportal.

Opplegg for evaluering

Evalueringsskjema bør utleveres i etterkant av kurset.