1136 Tamfugltrening for fuglehunder - helgekurs

Mål

Deltakerne skal gjennom kurset få se og lære om hvordan man ved hjelp av tamfugl kan få en skolert og god fuglehund.
Eieren skal lære hva han/hun skal legge vekt på i skoleringen av sin fuglehund. Hunden skal få erfaring med fugl.

Målgruppe

Fuglehundeiere som vil lære mer om hvordan og hva man bør gjøre i forbindelse med jaktskolering av en fuglehund. Det er ellers ingen kompetansekrav til deltakerne.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere

Fra fem deltakere og oppover. Avhenger av kursarrangør og instruktør.

Eventuelle merknader

Kurset er ikke kvalifiserende og har ingen kunnskapstest.
Mesteparten av kurset forgår utendørs. Fredag kveld foregår innendørs, i tillegg er det behov for å være ute på dressurbanen for å introdusere duen som viltet. Lunch og teoriøkta mitt på dagen kan i godt vær holdes ute på feltet.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Introduksjon, Dressur, Individuell skolering. Øving på delområder.

Stikkord

Leksjon 1. 2 t: Introduksjon, Dressur. Leksjon 2. 2 t: Individuell skolering. Øving på delområder.

Introduksjon til duetrening, hvorfor tamfugl? Litt om generell dressur med vekt på SITT og introduksjon av due for hundene. Oppsummering. Alle hundene får individuell skolering. Bruk av line og kontroll på hunden.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori/gjennomgang. Alle hundene får individuell skolering

Problemstillinger

Betydningen av grunndressur, hvorfor er SITT så viktig? Hvordan bruke due til opplæring ved å sette sammen delmomenter til en hel øvelse?

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Leksjon 3. 2 t: Gjennomgang av treningsøkten. Bevisstgjøring av fører. Leksjon 4. 3 t: Individuell skolering. Oppsummering. Leksjon 5. 3 t: Individuell skolering. Sammensetting av delmomenter.

Stikkord

Gjennomgang av treningsøkten og hva man skal tenke på i fuglehundens skolering m.m. Alle hundene får individuell skolering. Oppsummering. Jobbe uten line på hunden. Krav til lydighet i SITT og INNKALLING.

Arbeidsform og gjennomføring

Individuell skolering. Oppsummering.

Problemstillinger

Hvordan bevisstgjøre fører? Hvordan sette sammen delmomenter til fulle øvelser?

3. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Leksjon 6. 2 t: Gjennomgang av treningsøkten. Bevisstgjøring av fører. Leksjon 7. 4 t: Individuell skolering. Oppsummering.

Stikkord

Gjennomgang av treningsøkten og hva man skal yenke på i fuglehundens skolering m.m. Vekt på "å lese hundens atferd". Alle hundene får individuell skolering. Oppsummering

Arbeidsform og gjennomføring

Individuell skolering. Oppsummering.

Problemstillinger

Komplette øvelser - krav til prestasjon og gjennomføring.

Litteratur/materiell for deltakerne

Det er utviklet en duefilm; Trening av fuglehunder - med Bertil Nyheim, 2013, som kan brukes som kursmateriell. I tillegg er det lagd ppt om emnet.

Krav til lærer/instruktør

Kurset skal ledes av en NJFF - autorisert jakthundinstruktør trinn II eller en fylkesinstruktør i dressur.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Det er utarbeidet ppt om emnet som finnes på NJFFs instruktørportal.

Opplegg for evaluering

Det deles ut evalueringsskjema etter endt kurs.