1110 Klubbrådgiveramling

Mål:

Gi de voksne i 4H-klubbene en bedre start på året og opplæring i hva det vil si å være klubbrådgiver i 4H. Kurset skal gi gamle og nye klubbrådgivere inspirasjon til videre innsats i 4H. Kurset skal øke klubbrådgivernes kompetanse tilknyttet veiledning av 4H-klubber.

Målgruppe:

Klubbrådgivere og andre voksne i 4H.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 50 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Hand of Hope - 4H Norges jubileumsaksjon

Stikkord:

Lære om 4H Norges jubileumsaksjon, Hand of Hope, ifm 75-årsjubileum.
Tips til aktiviteter klubbene og 4H Norge kan ha ifm aksjonen.

Arbeidsform:

Forelesning og gruppearbeid

Problemstillinger:

Hvordan kan klubben din markere 4H-dagen/4H Norge 75 år?
Hva kan klubben din gjøre for å samle inn penger til aksjonen?
Hvordan kan 4H Norge markere 4H-dagen/4H Norge 75 år?
Hvilke aktiviteter bør være med for å vise hva 4H er?

2. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Opplæring av nye og gamle klubbrådgivere

Stikkord:

Nytt fra 4H-kontoret/hva skjer framover.
Tilrettelegging for barn med spesielle behov.
Klubbrådgiverkurs for nye klubbrådgivere.
Workshop for erfarne klubbrådgivere.
Praktiske utendørsaktiviteter (tema: skog).

Arbeidsform:

Forelesning, gruppearbeid, diskusjon, praktiske oppgaver

Problemstillinger:

Hvilke oppgaver har du som klubbrådgiver i året som kommer?
Hvordan tilrettelegge for barn med spesielle behov?
Hva er en klubbrådgiver i 4H?
Hvordan få flere til å gjennomføre 4H-prosjekt?
Hvordan rekruttere nye medlemmer til klubben?
Hvordan beholde de eldste medlemmene i klubben?

Litteratur/materiell for deltakerne:

4H Norge sin hjemmeside.
4H Akershus og Oslo sin hjemmeside.
Forelesningsnotater/powerpoint-presentasjoner fra foredragene.
Informasjonsmateriell om Hand of Hope (4H Norge).

Krav til lærer/instruktør:

Spesialkompetanse innen ulike temaer.

Opplegg for evaluering:

Eget evalueringsskjema