1097 Praktisk elgjakt

Mål

Formål er å gi nye jegere innsikt, kunnskaper og erfaring i praktisk jakt på elg. Dette innebærer at de skal lære grunnleggende sikkerthet og skyting inkl. å ta storviltprøve, lære nødvendig forberdelser og planlegging av jakta, gjennomføre en ukes jakt i feltet der de får prøvd ut ulike jaktformer, få kunnskaper i nødvendig papirarbeid og håndtering av kjøtt.

 • Delmål - 1. samling - få en oversikt over kurset, etablere seg som et jaktlag, bli kjent med utstyret og gjøre avtaler om hva den enkelte bringer med seg, samt gjennomgå rifle og kaliberkrav for storviltjakt samt etablere en sikkerthetspraksis mht til våpenhåndtering.
 • Delmål - 2. samling - lære om skyting og sikkerhet, hva kreves til storviltprøve
 • Delmål - 3. samling - lære om sittende og stående skyting mot bevegelige mål
 • Delmål - 4. samling - om elgens fysiologi og preferanser mht til trekk, for etc. Elgens reaksjonsmønster ved ulike jaktformer og ved påskyting .Samlingen brukes også til en siste utstyrsgjennomgang, fordeling av oppgaver og avtaler oppmøte og transport.
 • Delmål - 5. samling - etablere, rigge opp og nedrigge en fornuftig jaktlagsleir,
  - lære om jaktledelse og planlegging av jakta, nødvendig papirarbeid
  - lære og prøve ut forskjellige jaktformer
  - lære om og bruk av sambandsutstyr, gps og eventuellt annen teknologi
  - bruk og vedlikehold av utstyr
  - påskyting og mulig ettersøk
  - hva skjer når viltet er felt, slakting og kjøtthåndtering i felt
 • Delmål - 6.samling - finpartering og vidre håndtering av viltkjøttet
  - hva brukes de forskjellige partene til?
  - ulike former for oppbevaring og vidre bearbeidelse ( frysing, salting, røyking, tørking)
  - avslutte opplæringen, utdele kursbevis og formidle adresser med tanke på mulig etablering av eget jaktlag

Målgruppe

Målgruppen er de som er fylt 16 år og som har jegerprøve. Da opplæringen også omfatter oppskyting til storviltprøve, trenger man ikke storviltprøven.Kvinner og søkere i aldersgruppen 16-25 år skal prioriteres.

Antall deltakere

Opplæringsjaktlaget består av 4 jegere og hver opplæringsjeger har maksimum 2 kursdeltagere som sine elever, dvs minimum antall deltagere er 3, maks antall deltagere er 8 stykker.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Introduksjon av arrangør, deltagere og instruktører. Bli kjent og etablere seg som et jaktlag. Gjennomgang av studieplan og litteratur. Gå gjenom og bli kjent med utsyr inkl sikker våpenhåndtering

Stikkord

Arrangør gjennomgår opplæringen og litteratur Presentasjon av deltagere og opplæringsjaktlagsmedlemmene som instruktører. Øvelser for å "etablere" deltagere og opplæringsjaktlaget som et "eget" opplæringsjaktlag. Jaktleders rolle. Arr. gjennomgår utstyrsliste , nødvendig anskaffelser og hvordan de enklte deltagers skal/kan bidra. Forelesning om rifle- og kalibervalg samt etablering /drilling av en sikkerthetspraksis mht til våpenhåndtering

Deltagere, opplæringsjaktlag og arrangør samles.
Formål: Bli kjent, forventninger, informasjon om opplegget.
Utstyrsdiskusjon. Litt om lovgrunnlag og nødvendige krav til å utøve elgjakt.
Litt om Fefo, forvaltningsplan og elgjakta i Finnmark.

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning, bli-kjent øvelser, plenumsdiskusjoner, utstyrsgjennomgang, praktisk våpenhåndtering

Problemstillinger

Motivasjon til å gjennomføre kurset? Hvor/når skal samlingene gjennomføres? Hva skal vi lære? Hvor kostbart blir dette? Hvor og når skal vi jakte? Hva vil det si å være medlem i et elgjaktlag? Hvem bestemmer? Har jeg nok utstyr? Kan jeg låne/leie utstyr som mangler? Hva forlanges av våpen, kaliber, kikkert? Rekylangst? Hva innebærer det å etablere en sikker våpenhåndteringspraksis?

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Skyting og sikkerhet.

Stikkord

Sikker våpenhåndtering. Rifle, kaliber, kulevekt, hastihet,treffpunkt og presisjon. Liggende skytestilling, pust, avtrekk. Mål- og avstandsvurdering. Gjennomgå elgklokka. Prøveskyte minst 15 skudd.

Arbeidsform og gjennomføring

Instruksjon om sikker våpenhåndtering, skytestilling, pust og avtrekk og skyter minimum 15 obligatoriske treningsskudd.

Problemstillinger

Hva betyr sikker våpenhåndtering? Hva betyr å håndtere et våpen som om det alltid var ladd? Hvilke kaliber skal jeg velge? Hvilken ammuninisjon passer til elgjakt? Hvordan forstå forholdet mellom rifle, kuletyngde hastighet og presisjon? Hvordan skal jeg få til gode treff ved liggende skyting mot fast mål? Hva er gode treff mot en elg?

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Skyting mot bevegelige mål med fokus på sittende og stående stilling

Stikkord

Etablere god stilling for sittende og stående skyting. Hjelpemidler. Fart- og avstandbedømming. Foranhold. Raskt ladegrep. Vurdere egen skyteferdighet.

Arbeidsform og gjennomføring

Instruksjon på løpende elgbane. Etablere skytestillinger. Prøve ut fart- og avstandsbedømming. Prøveskyte. Rreflektere over egen skyteferdighet med tanke på sikre skudd.

Problemstillinger

Hvordan skyter jeg best sittende/ stående? Hvilke hjelpemidler finnes for skyting i stående og sittende stilling? Hvor fort beveger elgen seg? Hvor sikter jeg? Hva betyr å holde foran? Hva betyr å dra over? Hva betyr rask ladegrep? Hvordan trene opp avstandsvurdering? Hjelpemidler? Når kan jeg skyte? Når bør jeg holde igjen?

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Om elgens fysiologi, og preferanser mht til for, døgnrytme og trekk. Kjønns. og aldersvurdering av elg. Utstyrs- og oppgavefordeling før jakta.

Stikkord

Hvor og når er det best å jakte. ROS som elgens favorittfor. ASlders- og kjønnsvurdering. Elgens rekasjonsformer ved ulike jaktformer og ved skudd, Deltagerne tar også en siste ustyrsgjennomgang og blir enige om fordeling av oppgaver, møtetidspunkt, transport etc.

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning , gruppearbeid og refleksjoner

Problemstillinger

Hvordan ser jeg forskjell på kalv, kvige, ku og okse? Kan man se hvor gammel elgen er? Hvordan unngå feilskyting? Når på døgnet er det best å jakte? Hvor finner jeg elgen? Hva spiser den? Hvordan oppfører den seg vanligvis? Under jakt med hund? Under drivjakt? Når man lokker? Hvordan lokker man? Etter skudd? Ved skadeskyting? Hva tar jeg med meg? Hvilke oppgaver har jeg til neste samling? Når møtes vi? Hvor møtes vi?

5. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Leiretablering

Stikkord

Finne god leirplass. Infrastruktur mht til vann, brensel og toalett. Slå opp gamme og lavvo Oppsett av ovn, kjøkken og feltseng. Litt om jaktleders oppgaver. Fordeling av poster for 1. jaktdags morgen. Hvilke dyr kan skytes? Hvilke papirer må jeg ha med på jakta?

Arbeidsform og gjennomføring

Instruksjon og praktiske oppgaver mht til leiretablering. Samtaler med instruktør.

Problemstillinger

Hvor bør vi slå opp leir? Unngå støy i elgområder. Hvordan etablere en praktisk leir? Hvor skal vi sove? Hvor skal vi gå på do? Hva med vann og brensel? Hvem lager fellesmiddager for de ulike dagene? Hvilke leirregler har vi? Hvordan lage et kjøttstativ i felten? Hvordan oppbevare våpenet i leiren? Hvordan slår vi opp telt, gamme og lavvo? Hvorfor ha med feltseng og stol?, Hvem bestemmer på jaktlaget? Hvordan fordels postene? Hvilke dyr kan skytes? Hvilke papirer medbringes på jakta?

6. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Morgenposteringsjakt

Stikkord

Poster på kart. Postering i terreng Bruk av jaktsamband. Skytesoner. Sikkerthet og ev. merking av skytesone.

Arbeidsform og gjennomføring

Instruksjon, kartstudier og praksis på post. Samtaler med instruktør.

Problemstillinger

Finn post på kartet. Hvordan finne posten i terrenget? Hvordan etablere sikker skytesone? Kan sonen merkes? Hvilken skytestilling skal jeg ha? Skal rifla være ladd? Når avsikres rifla? Bruk av skytestokk? Hvilke regler gjelder på post? Hva skjer hvis elg ankommer min post? Når kan posten forlates? Sjekk av rifla?

7. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Jaktledelse og utstyrsvedlikehold

Stikkord

Papirarbeid under elgjakta. Løpende puss av rifle og vedklikehold av utstyr

Arbeidsform og gjennomføring

Instruksjon og gjennomgang av skjemaer. Praktisk våpenpuss og vedlikehold. Samtaler med jaktleder ..

Problemstillinger

Hvordan fylles ut sett-elgskjema og fellingskort? Hvor skal papirene oppbevares? Hvilke paprirer må jeg ha med på jakt? Hvordan innmelde felte dyr? Hvordan oppbevare og vedlikeholde våpen, skudd og annet utstyr under jakta?

8. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Høydepostering og utkikksjakt

Stikkord

Høydepostering Observasjon og utkikk Kikkertbruk Hvordan lede jegere til observerte dyr.

Arbeidsform og gjennomføring

Observasjon, praktisk bruk av utstyr, samtakler med instruktør

Problemstillinger

Hvorfor sitte på høydene? Hvordan bruke kikkerten riktig? Hvor ofte bør jeg observere? Bør jeg ha flere observasjonsposter fra samme høyde? Kan jeg tenne bål? Hvordan anslå avstand? Bruk av avstandsmåler? Hvordan finne terrengpunkter på kartet? Hva skjer dersom jeg observere elg? Hvordan eventuellt lede andre jegere til observerte dyr?

9. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Drivjakt

Stikkord

Driv. Posteringslinje. Skytesoner

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk jakt. Samtaler med jaktleder og intstruktør

Problemstillinger

Hva betyr drivjakt? Hvem skal drive? Hvordan skal jeg drive? Hva skal jeg ha på av markeringsuttsyr? Hvor lang avstand til sidemann? Skal jeg gå mest mulig stille? Hva skjer dersom jeg ser elg? Kan jeg skyte som driver? Hvem skal sitte på poster ? Hvordan danne en posterinsgrekke? Hvordan oppføre seg på post? Hva betyr sikker skytesone? Kommunikasjon på post? Hvor lenge skal jeg sitte på post?

10. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Lokkejakt

Stikkord

Kveldspostering. Lokking av elg. Ulike lokkelyder. Lokekutsyr.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk postjakt og trening på lokking?

Problemstillinger

Hvorfor viktig å sitte stille på post? Hvordan forholde seg til vinden? Hvordan høres de ulike elglydene ut? Ku? Kalv? Hvordan etterligne? Hvor ofte skal jeg lokke? Hva skjer hvis elgen svarer?

11. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Jakt med bandhund

Stikkord

Ulike typer elghunder. Bandhundjakt? Postering

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk jakt og samtale med hundefører

Problemstillinger

Hvilke hunderaser brukes til elgjakt? Hva er en bandhund? Hvilke egenskaper er viktige hos en bandhund? Hvordan trene opp en bandhund? Hvordan gå med en bandhund? Bruk av kommandoer? Hvordan unngå støy? Hvilke klær er best? Hvor nært elgen kan vi gå?

12. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Jakt med løshund

Stikkord

Løshundjakt. Postering.

Arbeidsform og gjennomføring

Prakstisk jakt og samtale med hundefører?

Problemstillinger

Hva betyr løshundjakt? Hvordan jakte med løshund? Hvorfor stå rolig når hunden er ute? Hvor lenge bør hunden være ute? Hvordan forflytte seg i stille i terrenget? Hva betyr los? Hvordan høre forskjell på stålos og annen los? Hvor lenge skal vi vente? Når bevege seg mot losen? Hvorfor ha bakposter og postering rundt? Hvor lang avstand? Hvor nært bør jeg gå? Hvordan unngå å skyte på hunden? Hva skjer ved elgfall?

13. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Skadefelling og ettersøk

Stikkord

Hva skjer dersom skadeskyting. Merking av skyteposisjon og treffplass. Ettersøk m hund.

Arbeidsform og gjennomføring

Instruksjon og eventuellt prakstisk jakt/ettersøk.

Problemstillinger

Hvorfor og hvordan merke min skytepoisjon? Hvordan merke seg treffplassen? Kan jeg gå frem? Kan jeg gå etter sporene? Hvorfor varsle jaktleder/ hundefører med en gang? Hvor lenge bør vi vente før ettersøk? Hvorfor vente så lenge? Hvordan finne og tolke ulike spor, hår, blodspor etc? Bør vi prøve å avlive skadet elg selv om usikkert skudd? Hvordan gi fallskudd?

14. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Flåing og grovpartering av elg

Stikkord

Stikking. Flåing. Vomming. Grovpartering. Henging av kjøtt.

Arbeidsform og gjennomføring

Instruksjon og praktisk arbeide

Problemstillinger

Hvilket utstyr trenger man? Sag, Øks? Ulike typer kniver? Tau? Hvor skal elgen stikkes? Hvordan åpne hals og unngå søl fra spiserør? Hvordan flå elgen? Hvordan åpne og ta ut innvollene? Tips for å gjøre utvomming alene? Hvordan grovpartere? Hvordan oppbevare kjøttet?

15. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Avslutning og evaluering

Stikkord

Nedrigging av leir. Vedlikehold av utstyr. Fordeling og oppgjør av kjøtt. Hvordan bevare kjøttet? Nødvendig papriarbeid. Evaluering av kurset? Avslutning og utdelign av kursbevis.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk arbeid, muntlig og skriftlig evaluering

Problemstillinger

Hvordan vedlikeholde og oppbevare leirustyr og personlig utstyr? Hvorfor pusse rifla? Hva har jeg lært? Hva ønsker jeg å lære mer av? Hvordan skal vi holde kontakten? Kan vi danne eget jaktlag? Hva kan jeg gjøre med kjøttet? Røyke, salte, tørke , fryse?

Litteratur/materiell for deltakerne

Skaatan, Jon E & Thommasen, Jan ( 2009): Elgjakt - en praktisk innføring. 270 sider.

Krav til lærer/instruktør

For skytedelen kreves erfaring som skyteleder og rett til å dokumentere skyteprøve, samt rett til å håndtere løpende elgbanen. For forberdelsene og gjennomføring av den praktiske jakten, kreves det et opplæringsjaktlag med minimum 4 medlemmer, som har erfaring fra praktisk elgjakt. For etterbehandling av kjøtt kreves erfaring i kjøttbehandling.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Merknad, hver jaktdag i feltet er oppsatt fra kl 0600 -18000 dvs 12 timer med lærerer x 5 dager = 60 timer. Opprigging og nedrigging avg leir beregnes til hhv 5 timer med lærer. Hver instruktør har maks 2 kursdeltagere med seg i feltet.

Opplegg for evaluering

Fefo som grunneier krever at det utarbeides et eget evalueringsskjema som deltagere fyller ut på siste samling. Vi tar også muntlig evaluering av kurset