1078 Hagle - praktisk skyting

Mål

Utvikle skyteferdigheter med hagle på bevegelige mål i den hensikt å bedre jegerens mulighet for å felle småvilt

Målgruppe

Jegere i alderene 16 - 80 år

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 1

Tema

Innledende skytetrening med hagle, trapbane

Stikkord

Prinsipper for skyting på bevegelig mål, ledeøye, svingtekninkk, utgangsstilling, tilpassing av våpen

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk trening under veiledning

Problemstillinger

Viktigheten av svingtekninkk. Viktigheten av at våpenet er tilpasset skytteren

2. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 1

Tema

Fra utgangsstilling til montering

Stikkord

Tørrtrening på montasje av hagla, montasje under sving

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk trening under veiledning

Problemstillinger

Fokus på målet. Sving i oppkast og montering

3. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 1

Tema

Videregående skyting, duer fra varierende retninger

Stikkord

Skyte på motgående, sidegående, stigende mm duer

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk trening under veiledning

Problemstillinger

Forskjellig foranhold. Vurdering av fart og avstand. Høyre og venstre svinger

4. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 1

Tema

Dobbeltskudd, skyting på 2 mål

Stikkord

Skifte av svingretning, valg av førstemål

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk trening under veiledning

Problemstillinger

Hvilket mål skal skytes først? Hvordan skifte svingretning etter avfyrt førsteskudd?

5. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 2

Tema

Trening under veiledning og feilretting

Stikkord

Videre jobbing med problemduer, feilretting

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk trening med feilretting fra instruktør

Problemstillinger

Jobbe med de utfordringene elevene har.

Litteratur/materiell for deltakerne

"Å skyte med hagle" av Lasse Johnsen

Krav til lærer/instruktør

Instruktør hagleskyting NJFF