1073 Ettersøk instruktør

Mål

Deltakerne fått mer grunnleggende kunnskaper om ettersøkshunden og være innom ulike innfallsvinkler for å kunne få frem en dyktig ettersøksekvipasje.
Deltakerne har fått med seg grunnleggende kunnskaper om skuddplassundersøkelser og det å lese hund.
Deltakerne har lært å opptre som instruktører og å legge opp både teoretiske og praktiske leksjoner for hverandre.

Målgruppe

Hundeeiere som ønsker å bli ettersøksinstruktør i en lokalforening. (Hundeeiere som ønsker å få mer kunnskap og lære mer om ettersøk og ettersøkshunden, så anbefales kursene 1072 og 1451 i stedet).

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Autorisasjonskrav: Alle kan delta og ta kurset i NJFF, men ingen blir autoriserte som ettersøk instruktør før kravene under er gjennomført.
Minimum kompetansenivå: - Grunnkurs ettersøk, godkjenning av ettersøkshund (St.plan 1072, 19t) - NJFFs Grunnkurs jakthundinstruktør (St.plan 6231, 24t), eller være autorisert NKK instruktør trinn I - NJFFs Instruktør ettersøk (St.plan 1073, 18t)
Praktisk kompetanse: - Deltatt som aspirant på minimum 1 Grunnkurs ettersøks kurs, på minst 19 timer - Ført egen hund frem til godkjent ettersøkshund

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Ettersøksjegeren, lovverket, erfaringer og konsekvenser

Stikkord

Leksjon 1 (4 timer): Ettersøksjegeren, lovverket, erfaringer og konsekvenser

Arbeidsform og gjennomføring

Arbeidsform og gjennomføring: Teori og praksis

2. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Grunnkurs ettersøk. Skuddplassundersøkelse

Stikkord

Leksjon 2 (2 timer): Grunnkurs ettersøk. Fra valp til fullt godkjent ettersøkshund. Leksjon 3 (4 timer): Lære hvordan en skal lage skuddplasser, utfordre hverandre.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og praksis.

3. samling

Timer med lærer: 5

Tema

Lese hund/sporlegging. rutiner ved prøver

Stikkord

Leksjon 4 (4 timer): Lære å lese hund, se på ulike hunder under sporing Leksjon 5 (1 time) : Rutiner vedrørende avholdelse av blodsporprøve og fersksporprøve

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og praksis.

Litteratur/materiell for deltakerne

Fra valp til fullt godkjent ettersøkshund”, NJFF 2014. Veilederrollen i lokalforeningen, NJFF 2010.

Krav til lærer/instruktør

Kurset skal ledes av en NJFF- autorisert fylkesinstruktør i ettersøk

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør: Samling 1: Ettersøkskurs 1. kravet til hund og lovverket. PPT Ettersøkskurs 2. Grunndressur. PPT. Ettersøkskurs 3. Hundens sanser. PPT. Ettersøkskurs 4. Sporopplæring - starten. PPT. Samling 2: Ettersøkskurs 5. Sporopplæring - starten. PPT. Ettersøkskurs 6. Spor, utstyr; trening og konkurranse. PPT. Samling 3: Ettersøkskurs 7. Ettersøksekvipasjen. PPT. Ettersøkskurs 8. Ettersøk i praksis. PPT.