1072 Ettersøk grunnkurs

Mål:

Deltakerne skal ha fått innføring i grunnleggende trening av ettersøkshund, hvordan legge spor, og under veiledning fra instruktør ha lagt og gått flere spor.
Deltakerne vil få kjennskap til begrepene som benyttes ved godkjenning av ettersøkshunder og hvordan selve avprøvingen foregår.

Målgruppe:

Hundeeiere som ønsker å få kunnskap om hvordan man går frem for å få til en godkjent ettersøkshund

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Deltakerne skal med litt egentrening være godt nok skolert for å kunne melde seg og hunden opp for godkjenningsprøve. Det er ingen kunnskapstest etter ferdig kurs. De fleste kursmodulene trenger tilgang til PP - utstyr for teorigjennomgang og utearealer hvor man kan vise sporlegging og deltakerne skal kunne praktisere sporgåing. Det anbefales at arrangør legger opp til muligheten for å kunne gå godkjenningsprøven etter endt kurs.

1. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Presentasjon. Ettersøksjegeren. Hunden. Grunndressur.

Stikkord:

Leksjon 1 (0,5. time): Gjennomgang av program, presentasjon av kursholder og deltakere samt praktisk info
Leksjon 2 (1. timer): Ettersøksjegeren
Leksjon 3 (2. timer): Hunden Leksjon 4 (2. timer): Grunndressur

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis.

2. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Sportrening.

Stikkord:

Leksjon 5 (1. timer): Sportrening - kanken og blodet
Leksjon 6 (2. timer): Sportrening. Utstyr til sporlegging.
Leksjon 7 (4. timer): Sporopplæring og trening. Praksis - legge spor

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis

3. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Sportrening. Fersksporprøven. De første ettersøkene. NJFFs ettersøksutdanning. Krav til hunden i lovverket.

Stikkord:

Leksjon 8 (4. timer): Sportrening - praksis. Gå spor
Leksjon 9 (0,5. time): Fersksporprøven. Godkjenningsprøven
Leksjon 10 (1. time): De førte ettersøkene
Leksjon 11 (0,5. time): NJFFs ettersøksutdanning.
Leksjon 12 (0,5. time): Krav til hunden i lovverket.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis

Litteratur/materiell for deltakerne:

“Fra valp til fullt godkjent ettersøkshund”, NJFF 2014.

Krav til lærer/instruktør:

Kurse tskal ledes av en NJFF autorisert instruktør i ettersøk

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Samling 1: Kursplan ettersøk grunnkurs.ppt Fra valp til fullt godkjent ettersøkshund. Ettersøksjegeren. ppt.Hunden. ppt. Valg av valp. ppt. Innlæringsveien. ppt. Grunndressuren. ppt.
Samling 2: Sportrening - skanken og blodet.ppt. Utstyr til sportrening. ppt.
Samling 3: Fersksporprøven. ppt. Godkjenningsprøven. ppt. De første ettersøkene. ppt. NJFFs ettersøksutdannin. ppt. Krav til hunden i lovverket. ppt.