1055 Dommerutdanning - Jaktprøve Basset

Mål

Kurset har som formål at deltakerne er klare for elev/aspirantarbeide, i den hensikt å bli autorisert som Jaktprøvedommer for Basset rasene

Målgruppe

Kandidater som tilfredstiller opptakskravene

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

4. samling Eksamen, er ikke tilskuddsberettiget etter Voksenopplæringsloven.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Historikk. Etikk. Hensikten med Jaktprøver. Terminologi. Definisjoner. NKKs fellesbestemmelse m/kommentarer

Stikkord

Historikk. Hvorfor Jaktprøver. Terminologi. Definisjoner. Prøvertyper. Søknadsfrister.

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning. Diskusjon med spørsmål.

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Utdanningsregler. Norsk Bassetklub`s Drevprøveregler. Prøvedokumenter.

Stikkord

Innstruks NKKs representant. Ledelse av Prøven. Gjennomføring av Prøven. Ensartet bedømmelse. Råd til dommere. Bedømmelse. premiering. Godkjennelse av prøven.

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning. Diskusjon med spørsmål.

3. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Skogskort og drevprøveprotokoll

Stikkord

Utfylling av skogskort m/kommentarer. Utfylling av drevprøveprotokoll m/kommentarer. Regler for bruk av GPS/Peil

4. samling

Tema

Eksamen

Stikkord

Besvare skriftelig spørsmålsskjema laget utifra gjennomgåtte opmråder utfylling av prøvedokumenter etter gitt case

Arbeidsform og gjennomføring

Skriftelig eksamen

Litteratur/materiell for deltakerne

Drevprøveregler for Bassetrasen godkjent av NKKA

Krav til lærer/instruktør

Autorisert Jaktprøvedommer med lang erfaring, som har praktisert som NKK-Representant, Prøveleder på Jaktprøver for Basset

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Drevprøvereglene