1047 Politisk arbeid og organisasjonsutvikling.

Mål

Motivere for nytenking og utvikling. Gi opplæring i viktige utviklingstrekk innen matproduksjon og landbruk både nasjonalt og internasjonalt. Utvikle rammer for en aktiv og livskraftig organisasjon.

Målgruppe

Medlemmer, lokallagsledere og fylkesstyre.

1. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 3

Tema

1. Politiske strategier
2. Organisasjonsutvikling

Stikkord

1. Bidra til å finne strategier og tiltak for en gavnlig og robust landbrukspolitikk. Planlegge strategier for å få gjennomslag for dette i det politiske landskapet.
2. Utvikling av et ungdomsarbeid på fylkesnivå.

Arbeidsform og gjennomføring

Innleder med diskusjon og spørsmål

Problemstillinger

1. Hvorfor når vi ikke fram med vårt budskap og våre krav? Hva vil vi, og hvordan kommer vi dit? Hvordan skape nytenking i organisasjonen?
2. Behov for rekruttering i organisasjonen? Hvordan sørge for rekruttering, opplæring og ivaretaking av unge medlemmer?

2. samling

Timer med lærer: 4

Timer uten lærer: 1

Tema

1. Landbrukspolitikk med spesielle fokus på jordvern, rovdyr, og den økonomiske utviklingen.
2. Organisasjonsutvikling.

Stikkord

1. To store jordvernsaker er aktuelle i Bodø og Alta. Vi ser på jordvernet i nordfylkene. Presentasjon av rovdyrprosjektet i Troms og Finnmark. Utvikling av norsk landbruksproduksjon, driftsstørrelse og økonomi fra 1960 til i dag.
2. Rekruttering i organisasjonen.

Arbeidsform og gjennomføring

Innledere, diskusjon med spørsmål og gruppearbeid.

Problemstillinger

1. Stadig mer matjord bygges ned, samtidig som jordens befolkning vokser og trenger mer mat. Hvordan stopper vi denne utviklingen? Finnes det en løsning på konflikten mellom rovdyr og beitedyr i utmark? Hvordan er situasjonen i det norske landbruket, og hvordan har vi kommet dit?
2. Behov for rekruttering i organisasjonen. Hvordan sørge for opplæring og ivaretaking av unge medlemmer? (Fortsettelse av arbeidet fra 1. samling)

3. samling

Timer uten lærer: 2

Tema

Matsuverenitet og samarbeid mellom bønder i Europa.

Stikkord

Matsikkerhet, bærekraftig produksjon og det globale marked.

Arbeidsform og gjennomføring

Diskusjon, spørsmål og innleder.

Problemstillinger

Hvordan kan Nordland Bonde og Småbrukarlag delta i dette arbeidet? Finansiering, aktuelle saker, utsendinger og arbeidsform.

Opplegg for evaluering

Samling 2. muntlig evaluering eller evalueringsskjema. Samling 1. og 3. skriftlig gjennomgang.