1040 Taksering av hønsefugl

Mål:

Se nytteverdien av en kunnskapsbasert og bærekraftig forvaltning
Kunne organisere og gjennomføre feltarbeid og riktig rapportering i en bestandstaksering for hønsefugl

Målgruppe:

Alle med interesse for å skolere seg til å delta i bestandstaksering av hønsefugl etter Distance Sampling metoden

Kompetansekrav:

Kurset er ment for alle med interesse for hønsefuglforvaltning. Deltakerne må ha grunnkompetanse i bruk av GPS

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset strekker seg over 11 timer
Det er ingen kunnskapstest på dette kurset
Kurset gir kvalifikasjon til å organisere og delta i taksering av hønsefugl
De fleste kursmodulene trenger tilgang til PP-utstyr. I tillegg må det være tilgang til relativt åpent og oversiktlig uteområde for å gjennomføre de praktiske øvelsene. Ved mer enn 10 deltakere vil tidsforbruket øke noe for de praktiske øvelsene og gjennomgangen av disse i ettertid. Regn ca 1 time ekstra.

1. samling

Timer med lærer: 11

Tema:

Taksering av hønsefugl

Stikkord:

Overvåking av hønsefugl (1 t)
Distance sampling (1 t)
Linjetaksering med løs hund ( 2 t)
Informasjon om praktiske øvelser (0,5 t)
Praktiske takseringsøvelser (3,5 t)
Analyse og gjennomgang av takseringsøvelse (2 t)
Oppsummering (1 t)

Arbeidsform:

Teori, forelesning og spørsmål.
Praktiske takseringsøvelser foregår ute i felt.

Problemstillinger:

Taksering-, en del av langsiktig og bærekraftig småviltforvaltning. Takseringsmetodikk

Krav til lærer/instruktør:

Kurset ledes av NJFFs fylkesinstruktør i småvilttaksering

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Det er utarbeidet PP-presentasjoner for kurset til bruk for instruktør.
Oppdatert materiell ligger på NJFFs instruktørsider.

Aktuell litteratur/ materiell ol. til støtte for deltakere:

Egnet bekledning for den praktiske kursdelen, PC og smarttelefon.
Kursstedet må ha tilgang til internett og det må være telefondekning i området.