1036 Høstfest

Mål:

Lære å arrangere en best mulig høstfest ved planlegging, gjennomføring og evaluering.

Målgruppe:

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Lengden på møtene kan variere fra 1-3 timer og gjennomføreingen kan variere fra 2-5 timer. Kan gjennomføres med eller uten lærer

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Hovedrammene for Arrangementet

Stikkord:

Invitasjon. Mat. Underholdning.

Arbeidsform:

Gruppearbeid, idèutveksling

Problemstillinger:

Hvor og når skal det være? Hva slags mat skal vi ha? Hva slags underholdning skal vi ha? Hvem skal innviteres? Hvordan markedsføre høstfesten? Hva må gjøres til neste møte?

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Program og økonomi

Stikkord:

Innkjøp. Kostnader. Tidsramme.

Arbeidsform:

Gruppearbeid, idèutveksling

Problemstillinger:

Hva må vi kjøpe inn? Hvor mye koster det? Tidsramme for kvelden og mer detaljert progam. Hvor mye plass og utstyr trengs til utstillingen av prosjektene? Når kan medlemmene gjøre utstillingene ferdige? Hva gjøres til neste møte? Arbeidsfordeling.

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Teknisk plan

Stikkord:

Arbeide videre med planene. Detaljer. Fordeling av oppgaver. Ansvarliggjøring

Arbeidsform:

Gruppearbeid, idèutveksling

Problemstillinger:

Arbeide videre med planene og hvordan de kan løses. Få planene mer detaljerte, hvem gjør hva? Hvem er anvarlige for mat, rigging, rydding, underholdning, lyd/lys? Sette opp en ansvarsliste med navn og fordele og sende denne ut. Hva skal prisene være? Planlegge evt. øvemøter for underholdningen Lage invitasjoner som må sendes ut.Pressemelding

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Detaljene

Stikkord:

Ansvarssjekk

Arbeidsform:

Gruppearbeid, idèutveksling

Problemstillinger:

Samle alle opplysningene dere har om hvem som skal gjøre hva? Hvordan ser det ut økonomisk? Tenk gjennom og gå gjennom hele kvelden. Er det noen som må endres, forbedres, kuttes? Er informasjonen sendt ut, bør det inviteres og informeres mer? Planlegg åpningen hvis dette ikke er gjort m.m.

5. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Gjennomføring

Stikkord:

Hovedplan for gjennomføring, Back up plan.

Arbeidsform:

Praksis

Problemstillinger:

Gjennomføre etter planene. Må noe endres underveis? Vurdering og møter underveis. Alle passer på sitt ansvarsområde.

6. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Oppsummering

Stikkord:

Evaluering av: Planlegging. Gjennomføring. Økonomi

Arbeidsform:

Evaluering, diskusjon

Problemstillinger:

Gikk alt etter planen? Hva var bra, hva bør forbedres? Hva bør tenkes på til neste år? Hvordan gikk økonomien?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Vi lager leir, Høstfestnøkkel, info om høstfest. Tidligere erfaringer fra høstfest. Ulikt underholdnings materiell.

Krav til lærer/instruktør:

Arrangert et arrangement før, kompetanse på hvordan å arrangere og hva en bør tenke på.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Vi lager leir. Høstfestnøkkel, info om høstfest. Ulike underholdnings materiell

Opplegg for evaluering:

Skrive et kort referat/rapport