1020 Opplæringsjakt på rev

Mål:

Kurset skal gi nye eller registrerte jegere en kompetanseheving bla. gjennom:
Innføring i biologi og adferd som har betydning for jaktutøvelsen
Kjennskap til ulike våpen og ammunisjon
Kjennskap til ulike jaktformer, hundegrupper, samt bruk av hund under jakt
Demonstrasjon og praktisering av sikker våpenbehandling og innsikt i human jaktutøvelse
Kunnskap om grunnprinsippene for håndtering av felt vilt

Målgruppe:

Nye jegere eller registrerte jegere som ønsker en kompetanseheving

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for en liten gruppe jegere. Egnet gruppe kan være mindre en tre deltakere, med mulighet for en deltaker dersom instruktør/veileder har gjennomført veilederkurs eller er instruktør

Kompetansekrav til deltakerne:

Gjennomført jegerprøve

Eventuelle merknader:

Kurset er over 10 timer og kan tenkes gjennomført på en eller to dager. Gjennomføring på en dag stiller krav til gode pauser for at det pedagogiske kravet om god læring skal kunne gjennomføres
Kurset foregår i hovedsak utendørs. det er viktig å legge opp en praktisk dag ute hvor et er gode muligheter for jaktsituasjoner
Kurset er ikke kompetansegivende utover den erfaring det tilfører deltakeren. Det er ingen kunnskapstest
Deltakeravgiften for kurset vil variere med arrangørens kostnader. Imidlertid oppfordrer vi alle arrangører av jegerprøven å operere med en totalpris som inkluderer alle kostnader ved kurset

1. samling

Timer med lærer: 10

Tema:

Opplæringsjakt på rev

Stikkord:

1. Biologi og adferd (ca. 1. time)
2. Våpen og ammunisjon(ca. 1. time)
3. Jaktformer og hunder (ca. 1 time)
4. Våpenbehandling (ca. 1. time)
6. Praktisk jakt (ca. 5. timer)
5. Etter felling (ca. 1. time)

Arbeidsform:

Teori. Kan foregå både ute og inne. Praktisk jakt i realistisk jaktsituasjon ute.

Problemstillinger:

Biologi og adferd tar for seg spørsmål knyttet til forplantning, leveområder, flokkadferd, beitetrekk og bruk av sanser
Våpen og og ammunisjon tar for seg spørsmål knyttet til haglevåpen, ammunisjonstyper, anslagsenergi og avstandsvurdering. Rifle - kaliber og kuletype
Jaktformer og hunder tar for seg spørsmål knyttet til posteringsjakt, lokkejakt m/bulvan, apporterende hunder og kamuflasje
Våpenbehandling tar for seg spørsmål knyttet til sikker bakgrunn, flere jegere, passering av hindre
Praktisk jakt tar for seg praktisering av sikker jakt
Etter felling tar for seg spørsmål knyttet til flåing, ivaretakelse av pels og våpenpuss

Litteratur/materiell for deltakerne:

Til delen om Våpen og ammunisjon hører Haglbrosjyre 2008 fra NJFF

Krav til lærer/instruktør:

Ingen særskilte, men det anbefales at veilederne/jaktfadderne har gjennomgått "Veilederkurset" i regi av lokalforeningen

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Til alle delemnene hører Jegerprøvemateriellet. Til delen om Biologi og adferd høre Revejaktheftet fra NJFFTil delen om Våpen og ammunisjon hører også Rapport testjegerprosjektet fra NJFF

Opplegg for evaluering:

Evalueringsskjema finnes på Studieforbundet natur og miljø sine hjemmesider http://www.naturogmiljo.no