1009 Runderingskurs for nybegynnere

Mål

Hundefører skal få en innføring i hva rundering er, og hvordan en kan starte innlæringen av rundering med hunden sin.

Målgruppe

Alle som har lyst til å lære hva rundering er for noe og hvordan en kan starte innlæringen med sin hund.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Kurset er hovedsaklig lagt opp som et helgekurs. Vi bruker i hovedsak klikkertreningsprinsippene under innlæring, men tilpasser treningen til hver enkelt ekvipasje.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Teorikveld - innføring i rundering.

Stikkord

Hva er rundering? Hvordan en ferdig øvelse ser ut. Bruk av positiv forsterkning, hvilken belønning liker din hund best?, figurantarbeid, søksmønster, flying(passering), plassering av figuranter, meldingsformer, fremdrift, blindslag, skogslydighet, bruk av vinden, viktige begreper brukt i runderingstrening.

Arbeidsform og gjennomføring

Teoretisk undervisning ved bruk av powerpoint. Presentasjonen brukes som et kompendium. Viser utstyr som trengs.

Problemstillinger

Fokus på figurantarbeid/belønning av hunden. Hva liker din hund best? Lek/godbiter? Hvordan liker din hund å leke, og med hva?

2. samling

Timer med lærer: 5

Tema

Praktisk trening, oppstart av runderingstreningen

Stikkord

Demonstrasjon av "ferdig øvelse" med og uten melding, sosialiseringsring, utprøving av ulike belønningsformer for den enkelte hund, figurantarbeid, søksmønsteret, flying, enkeltslag, førers oppgaver og plassering på midtlinja.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk trening med individuell veiledning, en og en ekvipasje. Hundeførerne er figuranter for hverandre.

Problemstillinger

Hvordan liker din hund å bli belønnet? Ulike belønningsmåter? Hvordan plassere seg i terrenget som figurant?

3. samling

Timer med lærer: 5

Tema

Praktisk trening, med hver enkelt ekvipasje fortsetter.

Stikkord

Flying, enkeltslag, belønning, figurantarbeid, påvirkning (lyd,syn vind), informasjon og demonstrasjon av apport-trening (grunnleggende i forhold til meldetrening), overværstrening, individuell evaluering tilbakemelding.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk trening med individuell veiledning, en og en ekvipasje. Hundeførerne er figuranter for hverandre. Oppsummering og evaluering av treningen så langt.

Problemstillinger

Hvordan legge opp treningen for den enkelte hund? Kriterier, vanskelighetsgrad. Veien videre?

4. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Praktisk trening sammen med bruksgruppa på en av våre faste treninger

Stikkord

Delta med hunden på en vanlig trening sammen med bruksgruppa. Se og erfare hvordan treningen foragår. Bli kjent i miljøet for så å kunne velge å fortsette å trene rundering sammen med bruksgruppa. Deltakerne får spesiell oppfølging og veiledning av instruktørene under treningen.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk trening med individuell veiledning.

Litteratur/materiell for deltakerne

Selvlaget kompendium, en innføring i rundering. Anbefaler og viser boka "Rundering i teori og praksis". av Morten Egtvedt og Cecilie Køste

Krav til lærer/instruktør

Teoretisk kunnskap om, og praktisk erfaring i runderingsarbeid.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Lydighetstrening i teori og praksis. Rundering i teori og praksis. Begge av Morten Egtvedt og Cecilie Køste

Opplegg for evaluering

Evalueringsskjema ved kursslutt