1003 Hagleinstruktørutdanning

Mål:

Deltakerne skal kjenne NJFFs portalløsning og bruk/nytte av denne for lokale instruktører
Deltakerne skal kjenne kravene om avtale med lokalforening for fortsatt autorisasjon
Deltakerne skal kjenne materiellet til kursgjennomføring, samt ha grunnleggende forståelse for tekniske krav til bruken
Deltakerne skal kjenne rutiner for bruk av NJFFs kurskalender på http://www.njff.no
Deltakerne skal kjenne rutiner for studiearbeid, krav til støtte m.m
Deltakerne skal ha øvd på praktisk veiledning i grupper
Deltakerne har fått innføring i pedagogikk og veiledning

Målgruppe:

Nye hagleinstruktører

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Kompetansekrav til deltakerne:

Gode skyteferdigheter. Det er ønskelig med erfaring fra konkurranseskyting med hagle
Minimum tre års jakterfaring
Ønske om pedagogisk erfaring eller instruksjonsvirksomhet

Eventuelle merknader:

Kurset strekker seg over 16 timer
Den praktiske delen av programmet krever tilgang til skytebane
Kurset tilfedsstiller de faglige kravene til autorisasjon som hagleinstruktør
Det er ingen kunnskapstest til dette kurset
Deltakeravgift for kurset vil variere med arrangørens kostnader. Imidlertid oppfordrer vi alle arrangører av kurset å operere med totalpris som inkluderer alle kostnader ved kurset.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

NJFF og instruktørvirksomheten, Studieforbundet natur og miljø
Gjennomgang av portalløsing,: instruktørsider, kursmateriell, kurskalender

Arbeidsform:

Teori og praktisk på nett

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Pedagogikk og veiledning

Arbeidsform:

Teori

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Skyteteknisk teori

Arbeidsform:

Teori

4. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Praktisk veiledning og instruksjon
Oppsummering/Evaluering

Arbeidsform:

Praksis på bane og evaluering

Litteratur/materiell for deltakerne:

Samling 1: PDF: NJFF og instruktørordningene. PDF: Studieforbundet 2010. Regler for jaktskyting Gjeldende fra 01.01.2015
Samling 2: Veilederheftet PDF: Kursleder skyting

Krav til lærer/instruktør:

NJFFs fylkesinstruktør hagle

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Samling 1: PP: Kort om innstruktørordningene. PP: Studieforbundet 2010. REGLER FOR JAKTSKYTING Gjeldende fra 01.01.2015 til 31.12.2019. Instruktørsidene http://www.njff.no
Samling 2: PP: Kursleder PP skyting
Samling 3: pp: Hagleinstruktør plansje a-b
Samling 4: Evalueringsskjema

Opplegg for evaluering:

Evalueringsskjema