Søknad/rapporteringsrutiner

Før kursstart må lokal kursarrangør sende søknad om kurstilskudd til Studieforbundet. Søknaden sendes fra Studieforbundets nettside. Ta kontakt direkte med Studieforbundet dersom det er vanskelig.

I søknaden oppgis studieplannummeret på den studieplanen som skal brukes (godkjente studieplaner). Skal du lage en ny studieplan, skriv "NY" og send denne inn til Studieforbundet for godkjenning før kurset kan godkjennes.

Når kurset er godkjent/registrert i Studieforbundet, oversender vi en epost med link til «Rapportskjema på nett». Du trenger da et brukernavn og et passord . Brukernavnet er epost-adressen du har brukt. Du velger selv hvilket passord du vil bruke. Senere kan du logge inn i systemet fra linken "Mine kurs" som er plassert øverst på nettsidene til Studieforbundet.

I rapportskjemaet registrerer du deltakerne med navn, adresse, fødselsår og kjønn, og dato og klokkeslett (start) for samlingene. Fremmøte på samlingene "hakes av". Du kan gi andre medinstruktører e.l. brukertilgang til skjemaet. I rapportskjemaet skal det legges inn opplysninger om eventuelle inntekter/utgifter (f.eks. kursavgift, lærerlønn, reiseutlegg, kursmateriell osv.) og dugnadstimer. Programmet har en link for å skrive ut kursbevis til kursdeltakerne. Når kurset er ferdig og rapportskjemaet er korrekt utfylt, kan det sendes inn til Studieforbundet ved å trykke på knappen «Signér og send inn».

Hvis du ikke ønsker å bruke den elektroniske løsningen, kan du velge "Rapportskjema på papir", skrive det ut og fylle det ut for hånd. For kurs med mange deltakere kan egen deltakerliste vedlegges. Rapportskjemaet/fremmøtelisten må da underskrives av kursleder eller lærer og sendes Studieforbundet pr post eller som scannet vedlegg til en epost.

Snarest og senest 3 måneder etter siste kursdag må rapport om gjennomført kurs være sendt tilbake til Studieforbundet. For kurs som rapporteres mer enn 3 måneder etter siste kursdag, halveres kurstilskuddet. For kurs som avsluttes etter 15. oktober er siste frist for innsending av kursrapport 15. januar året etter. Det vil ikke bli utbetalt kurstilskudd basert på kursrapporter som mottas etter 15. januar.

Kurstilskudd overføres arrangørens konto normalt innen en måned etter at Studieforbundet har mottatt rapportskjema. Uriktige opplysninger på rapportskjemaet kan medføre krav om tilbakebetaling av tilskudd.