1755 Jaktskyting i NJFF - regelverk og gjennomføring.

Godkjent for 8 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne får på kurset teoretisk innføring og praktisk demonstrasjon av jaktskyting. Deltakerne skal lære om reglement, terminfesting, skyting med rifle og hagle og om sikkerhet. Etter kurset skal elevene kunne terminfeste, planlegge og lede gjennomføring av jaktskytterstevner i regi av egen lokalforening.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Lag og lokalforeninger som ønsker å arrangere terminfestede jaktskytterstevner.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 1
Tema
Introduksjon til jaktskyting i NJFF.

Stikkord
Grener. Realistisk jegertrening. Jaktskyting som inntektskilde for lokalforeningen.

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesing med spørsmål og diskusjon underveis. Illustrasjon av ulike grener innen jaktskyting.

Problemstillinger
Hva er årsaken til at få lokalforeningene i området arrangerer terminfestede stevner innen jaktskyting?

2. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Regler for jaktskyting, fellesbestemmelser

Stikkord
Arrangørreglement. Deltakerreglement. Ordensregler på skytebanen. Søknad om stevner og terminliste. NJFFs ferdighetsmerker. Klasseinndeling. Tillatte våpen, ammunisjon og skytestillinger. Forsikring.

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesing med spørsmål og diskusjon underveis

Problemstillinger
Hvilke muligheter og begrensninger gir regelverket lokalforeninger som ønsker å arrangere jaktskytterstevner?

3. samling
Timer med lærer: 1
Tema
Regler for jaktskyting med hagle

Stikkord
Jegertrap. Figurjakt. Jaktsti. Leirduesti.

Arbeidsform og gjennomføring
Demonstrasjon og forelesning med baneanlegg på kursstedet som utgangspunkt. Eventuelt forelesing med spørsmål og diskusjon underveis. Instruktør vektlegger de ulike grener i forhold til lokal og regional utbredelse samt tilgjengelige baneanlegg hos den enkelte lokalforening.

Problemstillinger
Hvilke muligheter og begrensninger gir regelverk og baneanlegg lokalforeninger som ønsker å arrangere stevner for haglejegere?

4. samling
Timer med lærer: 1
Tema
Regler for jaktskyting med rifle

Stikkord
Elgskyting. Jaktfeltskyting. Skyteprøve for storviltjegere. Kulesti. Nordisk jaktskyting (rifle og hagle).

Arbeidsform og gjennomføring
Demonstrasjon og forelesning med baneanlegg på kursstedet som utgangspunkt. Eventuelt forelesing med spørsmål og diskusjon underveis. Instruktør vektlegger de ulike grener i forhold til lokal og regional utbredelse samt tilgjengelige baneanlegg hos den enkelte lokalforening.

Problemstillinger
Hvilke muligheter og begrensninger gir regelverk og baneanlegg lokalforeninger som ønsker å arrangere stevner for riflejegere?

5. samling
Timer med lærer: 1
Tema
Sikkerhet

Stikkord
Nødvendige tillatelser. Sikkerhetsrutiner. Standplassledelse. Sikkerhetsregler på skytebanen.

Arbeidsform og gjennomføring
Forelesing med spørsmål og diskusjon underveis. Demonstrasjon/illustrasjon av sikkerhetsbrudd. Refleksjon rundt viste sikkerhetsbrudd.

Problemstillinger
Hvorfor oppstår sikkerhetsbrudd? Hvilket ansvar har jury, standplassleder og skytter?

6. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Terminfestede stevner, praktisk gjennomføring

Stikkord
Nødvendige tillatelser. Samarbeid med andre lag og foreninger. Baneanlegg. Terminfesting. Annonsering. Funksjonærbehov. Vanskelighetsgrad. Dømming og anvisning. Premiering. Publisering av resultat. Rapportering.

Arbeidsform og gjennomføring
Gruppeoppgave. Gruppen skal terminfeste, planlegge og lede et stevne i en av jaktskyttergrenene. Gruppearbeidet presenteres og debatteres i plenum.

Problemstillinger
Er gruppearbeidet gjennomførbart? Er sikkerheten ivaretatt? Hva er suksesskriterier for ett jaktskytterstevne?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

NJFF Regelhefte jaktskyting WEB.pdf
Konkurranse skyting i NJFF.ppt*Nordisk jaktskyting som norsk gren.pdf* B 5134 Standplassleder.pdf* NJFF Regelhefte jaktskyting WEB.pdf* F Skytebaneforskrift GP 1674.pdf Disse kan lastes ned fra instruktørsidene i NJFF portalen

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Ingen formelle krav. Bør ha erfaring som arrangør av og deltager på terminfestede jaktskytterstevner

Avsluttende prøve/eksamen

Deltagerne oppfordres til å bidra til forbedring av kurset gjennom evaluering.\ Evalueringsskjema leveres ut ved kursstart og utfylte evalueringsskjema leveres anonymt ved kursslutt.\ Egnet evalueringsskjema kan lastes ned fra hjemmesiden til Studieforbundet natur og miljø.

Utfyllende opplysninger

Kurset skal stimulere til økt realistisk jegertrening med hagle og rifle. Ingen forkunnskaper nødvendig utover det å være jeger og/eller skytter. Etter endt kurs bør deltagerne delta på ett eller flere terminfestede jaktskytterstevner før de selv skal terminfeste, planlegge og lede ett stevne.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.