Kursstatistikk 2020, Rogaland

Organisasjon Gjennomførte
-
+ Planlagte
Kurs Deltakere Timer Tilskudd Dugnad Kurs Timer
Norges Jeger- og Fiskerforbund 13 187 236 10 600 217 (14) (490)
Norsk Kennel Klub 5 39 53 4 500 33 (24) (342)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 3 10 32 1 100 5 (6) (96)
Norges sopp- og nyttevekstforbund 2 17 22 1 200 4 (1) (15)
Norges Bondelag 2 21 20 2 000 0 (2) (32)
Norges Birøkterlag 1 24 15 1 500 15 (8) (115)
Norges speiderforbund 0 0 0 0 0 (10) (372)
Norges Bygdeungdomslag 0 0 0 0 0 (8) (240)
4H Norge 0 0 0 0 0 (9) (132)
SUM 26 298 378 20 900 274 (82) (1 834)

Last ned tabelldata: CSV