Dugnadstimer

Styret har bestemt at ved rapportering av gjennomførte kurs, skal det anslås hvor mange gratis dugnadstimer arrangøren har lagt ned for å få gjennomført kurset:

All ubetalt tid til planlegging/gjennomføring/etterarbeid med kurset, som f.eks. lærer/instruktøroppgaver, forberedelser, arbeid med studieplan, administrasjon, påmeldinger, regnskap og rapportering. Reisetid skal ikke tas med!

Dugnadstimene influerer ikke på tilskuddet som utbetales. Tilskuddet beregnes ut fra antall dokumenterte kurstimer med planlagt opplæring etter en på forhånd godkjent studieplan.