Kopiering i studiesammenheng

Alle som kopierer fra bøker, aviser, tidsskrifter o.l. må ha avtale med rettighetshaveren eller Kopinor for å kunne kopiere lovlig i h.t. norsk lov. Vanligvis må man i slike tilfeller betale et vederlag for å få lov til å kopiere. Unntaket er kopiering til privat bruk.

Lover, forskrifter, offentlige utredninger og andre offentlige sakspapirer er ikke beskyttet av åndsverkloven og kan kopieres fritt. Åndsverk er i h.t. loven beskyttet i 70 år fra opphavsmannens dødsår.

Arrangøren av lokale kurs er ansvarlig for at ulovlig kopiering i kurssammenheng ikke finner sted. Lokal arrangør eller dennes medlemsorganisasjon kan - hvis det er behov - vurdere å inngå egen avtale med Kopinor. Pengene som betales til Kopinor, deles ut igjen til rettighetshaverne gjennom deres organisasjoner som stipend o.l.

De fleste av Studieforbundets største medlemsorganisasjoner har allerede en avtale med Kopinor; bl.a. Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norsk Kennel Klub og 4H Norge. Egenprodusert materiale kan selvsagt fritt kopieres uten avtale med Kopinor.