4123 Jordbruksforhandlingene 2015

Mål:

Gjennom studiearbeidet skal bønder og småbrukere få innsikt i Jordbruksavtalen og den stadig pågående debatten rundt dette temaet, slik at de kan få større mulighet til å være med på å påvirke prosessene som leder til sluttresultatet i jordbrukspolitikken.

Målgruppe:

Bønder og småbrukere

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Dette er et forslag til hvordan studieopplegget for Jordbruksoppgjøret kan gjøres. For mer utfyllende tekst og opplegg, se fullstendig studieheftet på www.smabrukarlaget.no

1. samling

Timer uten lærer: 4

Tema:

Jordbruksforhandlingene

Stikkord:

Forord.
Hvordan komme i gang med studiearbeidet?
Jorbruksavtalen - hva forhandler vi om?

 • Jordbruksavtalen 2014
  • Forløp i forhandlingene
  • Utslag på referansebrukene
  • Hva prioriterte partene?
  • Kornproduksjonen
  • Produksjon av sau/lam
  • Produksjon av melk og storfekjøtt
  • Oversikt over jordbruksavtalene fra 2002 til 2014

Arbeidsform:

Studiering

Problemstilling:

Spørsmål til tema finnes på side 15 og 16 i studieheftet fra NBS

2. samling

Timer uten lærer: 4

Tema:

Jordbruksforhandlingene

Stikkord

 • Utviklingstrekk i norsk jordbruk
  • Utvikling i husdyrsproduksjonen
  • Import av landbruksvarer

Arbeidsform:

Studiering

Problemstilling:

Spørsmål til tema finnes på side 15 og 16 i studieheftet fra NBS

3. samling

Timer uten lærer: 4

Tema:

Jordbruksforhandlingene

Stikkord:

 • Arbeidsgrupper nedsatt etter jordbruksforhandlingene 2014
  • Produksjonsregioner for kumelkekvoter
  • Forenklinger av virkemidlene over jordbruksavtalen

Arbeidsform:

Studiering

Problemstilling:

Spørsmål til tema finnes på side 18 og 19 i studieheftet fra NBS

4. samling

Timer uten lærer: 4

Tema:

Jordbruksforhandlingene

Stikkord:

 • Miljøvirkemidler i jordbrukspolitikken
 • Rekruttering til landbruket

Arbeidsform:

Studiering

Problemstilling:

Spørsmål til tema finnes på side 22 og 23 i studieheftet fra NBS

Litteratur/materiell for deltakerne:

Kurset er basert på heftet "Foran Jordbruksforhandlingene 2015". Heftet får du fra NBS. Det kan lastes ned fra hjemmesiden www.smabrukarlaget.no eller ring 24148950. Du kan også få heftet tilsendt på E- post ved å kontakte post@smabrukarlaget.no