1073 Ettersøk instruktør

Mål:

  • Deltakerne skal lære mer grunnleggende kunnskaper om ettersøkshunden og være innom ulike innfallsvinkler for å kunne få frem en dyktig ettersøksekvipasje.
  • Deltakerne skal også få med seg grunnleggende kunnskaper om både skuddplassundersøkelse og det å lese hund.
  • Deltakerne skal lære å opptre som instruktører og legge opp både teoretiske og praktiske leksjoner for hverandre.

Målgruppe:

Hundeeiere som ønsker å bli ettersøksinstruktør i en lokalforening. (Hundeeiere som ønsker å få mer kunnskap og lære mer om ettersøk og ettersøkshunden, så anbefales kursene 1072 og 1451 i stedet).

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

De fleste kursmodulene trenger tilgang til AV - utstyr for teorigjennomgang og utearealer hvor man kan vise sporlegging og deltakeren skal kunne praktisere sporgåing.
Kurset kvalifiserer for autorisasjon som ettersøksinstruktør når det foreligger:

  • Deltatt som aspirant på minimum ett Ettersøk grunnkurs St.plan 1072, 19 timer
  • Ført egen hund frem til godkjent ettersøkshund
  • Avtale med lokal forening om virksomhet.

Kompetansekrav/ autorisasjonskrav: Alle kan delta og ta kursene i NJFF, men ingen blir autoriserte som instruktører før kravene under er gjennomført. Lokale instruktører må være innstilt fra lokal foreningen og fylkesinstruktørene må være innstilt fra fylkeslaget. Minimum kompetansenivå: Ettersøk grunnkurs, godkjenning av ettersøkshund (St.plan 1072, 19t) Jakthund grunnkurs (St.plan 6231, 24t), eller være autorisert NKK instruktør trinn I

Det er ingen kunnskapstest for dette kurset.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Ettersøksjegeren, lovverket, erfaringer og konsekvenser.

Stikkord:

Leksjon 1 (4 timer): Ettersøksjegeren, lovverket, erfaringer og konsekvenser

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis

2. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Grunnkurs ettersøk. Skuddplassundersøkelse

Stikkord:

Leksjon 2 (2 timer): Grunnkurs ettersøk. Fra valp til fullt godkjent ettersøkshund.
Leksjon 3 (4 timer): Lære hvordan en skal lage skuddplasser, utfordre hverandre.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis.

3. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Lese hund/sporlegging. rutiner ved prøver

Stikkord:

Leksjon 4 (4 timer): Lære å lese hund, se på ulike hunder under sporing
Leksjon 5 (1 time) : Rutiner vedrørende avholdelse av blodsporprøve og fersksporprøve

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis

Litteratur/materiell for deltakerne:

Fra valp til fullt godkjent ettersøkshund”, NJFF 2014. Veilederrollen i lokalforeningen, NJFF 2010.

Krav til lærer/instruktør:

Kurset skal ledes av en NJFF- autorisert fylkesinstruktør i ettersøk

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Samling 1: Ettersøkskurs 1. kravet til hund og lovverket. PPT Ettersøkskurs 2. Grunndressur. PPT. Ettersøkskurs 3. Hundens sanser. PPT. Ettersøkskurs 4. Sporopplæring - starten. PPT.
Samling 2: Ettersøkskurs 5. Sporopplæring - starten. PPT. Ettersøkskurs 6. Spor, utstyr; trening og konkurranse. PPT.
Samling 3: Ettersøkskurs 7. Ettersøksekvipasjen. PPT. Ettersøkskurs 8. Ettersøk i praksis. PPT.

Opplegg for evaluering: