N&M-nytt

Informasjon fra Studieforbundet natur og miljø Nr. 4 - 04.06.2015


Årskonferansen 28-30. august

Medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene inviteres til årskonferanse 28-30. august på Sundvolden Hotel ved Tyrifjorden. Konferansen åpnes fredag kl 10.00 og avrundes søndag før lunsj.

Hovedtema for konferansens første dag er Studieforbundets og medlemsorganisasjonenes samfunnsoppdrag. Har vi et definert samfunnsoppdrag, hva er det og hvordan forholder det seg til frivilligheten? Vi får eksempler på frivillig aktivitet som vi tenker på som viktig for samfunnet, men som i sitt møte med det offentlig kan få en uklar status. Dagen vil også bli brukt til erfaringer fra arbeidet med opplæringsplaner og gode eksempler på kurs og aktivitet hentet fra årets opplæringsplaner.

Andre dag brukes bl a. til presentasjon av en organisasjon og arbeidet som blir gjort for å fornye Studieforbundets studieplansystem. Det er også satt av tid til besøk på Kistefos industrimuseum og skulpturpark. Siste dag brukes til fylkesavdelinger og nytt fra Studieforbundet.

Vi håper alle medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene vil prioritere konferansen og melde på minst én - eller gjerne flere deltakere -, eventuelt på utvalgte deler av konferansen. Påmelding til Studieforbundet innen 23. juni. Gi tydelig beskjed hvis det er deltakere som ikke har anledning til å være med på hele konferansen. Konferansen er gratis, men overnatting faktureres med kr 500,- pr. natt. Resten dekkes av Studieforbundet. Studieforbundet kan i tillegg dekke inntil kr 1.000 i reiseutlegg for de som måtte ha behov for det.

Ekstra tilskudd for tilrettelegging

For kursdeltaker(e) som trenger spesiell tilrettelegging for å kunne delta på kurs, kan kursarrangøren søke om tilretteleggingstilskudd i tillegg til ordinært kurstilskudd. På budsjettet for i år har Studieforbundet avsatt 100.000 kroner som fordeles fortløpende så lenge det er midler igjen. Ta kontakt med studiekonsulent Odd Erik Randen.

Jan Dalen valgt som ny styreleder

Årsmøtet valgte Jan Dalen fra N&M Vestfold (og NJFF) som ny styreleder i Studieforbundet. Han har sittet i styret siden 2012 og kjenner Studieforbundet godt. Med seg i styret har han rutinerte medarbeidere fra det tidligere styret: Sølvi Egner-Kaupang fra 4H Norge, Eli Åsen fra Norges Birøkterlag, Hans Petter Dalby fra Norges Jeger- og Fiskerforbund og Dagny Wangensteen fra Norsk Kennel Klub. Mangeårig varamedlem for fylkesavdelingene Nils Bjørklund ønsket ikke gjenvalg og ble takket for lang og trofast tjeneste og erstattet av Johs. H. Røinås fra N&M Oslo/Akershus. Årets årsmøte samlet deltakere fra 10 av Studieforbundets medlemsorganisasjoner. Prosjektleder Tonje Refseth fra Norsk friluftsliv orienterte om arbeidet med Friluftslivets år 2015 - hva er gjort og videre planer.

Ny fylkesleder i Troms

Ivar Olsen fra NJFF er valgt til ny fylkesleder i N&M Troms. De fleste fylkesavdelingene har nå sendt inn rapport fra sine fylkesårsmøter og ajourført liste over fylkesstyrene ligger ute på nettsiden vår.

Flere på kurs i Norge

Statistisk Sentralbyrå utarbeider hvert år oversikt over studieforbundenes kursaktivitet. I 2014 deltok over 1/2 million kursdeltakere på ett eller flere kurs i regi av 15 godkjente studieforbund i Norge. Både antall kurs, kursdeltakere og kurstimer har økt i forhold til året før. Studieforbundet natur og miljø har for første gang rapportert over 60.000 gjennomførte kurstimer!

Feriestengt kontor i juli

Studieforbundet holder som vanlig kontoret stengt i juli pga ferieavvikling. Det er derfor viktig å få sendt inn nye studieplaner og søknader for kurs som skal avvikles i sommer så fort som mulig! Kursrapporter som skal utbetales før ferien, bør være oss i hende før St.Hans; neste utbetaling vil ikke finne sted før i slutten av august. Første ordinære kontordag etter ferien blir mandag 3. august. God sommer!

Studieforbundet natur og miljø

Gamle Ringeriksvei 6 - 1369 Stabekk - Telefon (9-15) 67 10 22 60 - www.naturogmiljo.no

Bestille eller avbestille NM-nytt? http://www.naturogmiljo.no/nmnytt/epost