Søknad om tilretteleggingstilskudd

 

Søknaden gjelder kurs med godkjenningsnummer: _________________________

 

Kursdeltakeren(e)s behov for tilrettelegging:

 
 
 
 
 
 
 
 

Hvor mange av kursets deltakere har behov for spesiell tilrettelegging? ______________

 
 

Budsjetterte kostnader for nødvendig tilrettelegging (spesifiser):

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ansvarlig kontaktperson for kurset:
 

Navn: ________________________________________________________

epost: ________________________________________________________