Medlemsorganisasjonenes opplæringsplaner

Foreløpig foreligger følgende 6 planer:

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norsk Kennel Klub

4H Norge

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Det norske hageselskap

Norges speiderforbund

 

Planene danner grunnlag for årlige evalueringsmøter og nødvendig oppdatering.