9592 Sopp - påbygningskurs

Mål:

Grundigere kjennskap til de viktigste slekter av storsopper. Lære å bruke bestemmelsesnøkler til slekter og arter innen utvalgte grupper. Nøkkelkarakterer innen de forskjellige familier og slekter.

Målgruppe:

Forbundets medlemmer som har gjennomgått grunnkurs i sopp og andre soppinteresserte.

Eventuelle merknader:

Deltakerne tar med seg friskt materiale til hver kursgang i den grad dette er mulig. Kurset kan også holdes som et helgekurs (fred-sønd).

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Rørsopper. Generelt om bygning og økologi.

Stikkord:

De forskjellige slektene: Rørsopp Boletus og Xerocomus, skrubb Leccinium,gallerørsopp Tylopilus og kusoppp Suillus.

Arbeidsform:

Forelening med demonstrasjon av friske sopper. Bestemmelsesøvelser.

Problemstillinger:

Hva skiller de ulike rørsoppslektene? matsoppverdi hos rørsoppene?

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Inndeling av skivesoppene etter sporepulverfarge. Slekter med hvite sporer.

Stikkord:

Representanter for hvitsporete, rødsporete, brunsporete og svartsporete slekter. Hvitsporete slekter: Fluesopper Amanita, traktsopper Citocybe og musseronger Tricholoma i videste forstand.

Arbeidsform:

Forelesning med demonstrasjon av friske sopper. Bestemmelsesøvelser.

Problemstillinger:

Er alle fluesopper giftige? Hvilke giftstoffer finnes i fluesopper? Finnes det giftige musseronger og traktsopper?

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Hvitsporete slekter forts. fra 2. samling og nye slekter kremler og risker.

Stikkord:

likhet og forskjeller på kremler Russula og risker Lactarius.

Arbeidsform:

Forelesning med demonstrasjon av friske sopper. Bestemmelsesøvelser.

Problemstillinger:

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Rødsporete og brunsporete slekter.

Stikkord:

Vekt på rødskivesopp Entoloma og slørsoppslekten Cortinarius. Giftige slørsopper.

Arbeidsform:

Forelesning med demonstrasjon av friske sopper. Bestemmelsesøvelser.

Problemstillinger:

Hvilke sopper er Norges farligste giftsopper? hvilke soppgifter inneholder de?

5. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Svartsporete slekter. Generelt om sekksporesopper og røyksopper.

Stikkord:

Vekt på sjampinjong Agarius og svovelsopp Hypholoma. Morkler: Morchella, Helvella og andre morkelslekter. røyksopper: Eggrøyksopp Bovista, storrøyksopp Calvtia og potetrøysopp Scleroderma.

Arbeidsform:

Forelesnng med demonstrasjon av friske sopper. Bestemmelsesøvelser.

Problemstillinger:

Hva skiller slektene fluesopp og sjampinjong? Hvilken tid på året finner vi morkler?

6. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Ekskursjon.

Stikkord:

Innsamling av alle rørsopper, skivesopper, morkler og røyksopper.

Arbeidsform:

Ekskursjon med sortering og bestemmelser av innsamlet materiale.

Problemstillinger:

Hvor mange soppslekter er det funnet? Hvor mange gode matsopper? Hvor mange giftige sopper?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Norske sopper, I.L. Egeland & S. Myhr, 4. utg. 2011, ISBN 978-82-05-41485-3. Norske soppnavn, 4. utg. 2011, ISBN 978-82-991311-6-2.

Krav til lærer/instruktør:

Instruktøren bør være soppsakkyndig eller kunne dokumentere tilsvarende kunnskaper.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Funga Nordica, bind 1-2. Henning Knudsen & Jan Vesterholt (eds). 2012, ISBN 978-87-983961-3-0 Pilze der Schweiz, bind 1 - 6. J. Breitenbach & F. Kränzlin, 1981-2005. ISBN ISBN 3-85604-xx-y. Nordic Macromycetes, vol. 2 og vol. 3, 1992 og 1997. Hansen, L & H. Knudsen (red.). Kun tilgjengelig på bruktmarkedet. Monografier og spesiallitteratur tilpasset temaet.