9591 Etterutdanningskurs for soppsakkyndige.

Mål

Oppdatere soppsakkyndige slik at de er ajour med "siste nytt" for matsopper og giftsopper. Gi soppsakkyndige en fordypning i utvalgte soppslekter.

Målgruppe

Soppsakkyndige; spesielt de som utfører soppkontroller.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Kurset holdes som et helgekurs, men kan også holdes over 5 kvelder. Kursleder kan velge tema for kurset som for eks.: En eller flere utvalgte soppslekter. Soppøkologi, soppgeografi eller giftsopper er andre aktuelle temaer.

1. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 1

Tema

Generell oppdatering. Bestemmelse av medbrakt soppmateriale.

Stikkord

Siste nytt om utvalgte storsoppslekter.

Arbeidsform og gjennomføring

Bestemmelsesarbeid. Forelesning med demonstrasjon av friskt materiale.

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Ekskursjon.

Stikkord

Innsamling av sopp med vekt på kursets tema.

3. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 1

Tema

Sortering og bestemmelse av innsamlet materiale.

Arbeidsform og gjennomføring

Bestemmelsesarbeid med noe mikroskopering. Forelesning med demonstrasjon av friskt materiale.

4. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Ekskursjon.

Stikkord

Innsamling av sopp med vekt på kursets tema.

5. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 1

Tema

Gjennomgang av innsamlet materiale. Oppsummering.

Arbeidsform og gjennomføring

Bestemmelsesarbeid med noe mikroskopering. Forelesning med demonstrasjon av friskt materiale.

Litteratur/materiell for deltakerne

I svampenes rige. Jens H. Petersen. Gyldendal (danske) 2013. ISBN 978-87-02-13687-6. Monografier og spesiallitteratur som er aktuelle for kursets tema

Krav til lærer/instruktør

Mykolog eller soppsakkyndig med god kursledererfaring.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Monografier og spesiallitteratur som er aktuelle for kursets tema.

Opplegg for evaluering

Muntlig evaluering.