9583 Sopp - grunnkurs

Mål

Lære om de vanligste matsoppene.
Lære om noen giftsopper og om forgiftning.
Lære om oppbevaring av sopp.

Målgruppe

Foreningens medlemmer og andre interesserte.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Tidligere studieplannummer 7714.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Generelt om sopp. Grupper av sopp. Rørsopper.

Stikkord

Skiver, rør, pigger, porer. Konsistens,lukt og smak. Sporer og sporepulverfarge. Levevis, mykorrhiza - og strøsopper.

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning med demonstrasjon av representanter for soppgruppene.

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Representanter for utvalgte soppslekter.

Stikkord

Kantareller, piggsopper, fåresopp, risker, kremler, blekksopper, sleipsopp, østerssopp, slørsopper, fluesopper og sjampinjonger.

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning med demonstrasjon av soppene.

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Giftsopper og soppforgiftninger. Plukking og oppbevaring av sopp.

Stikkord

De farligste giftsopper. Forgiftningsforløp. Plukking og rensing av sopp. Tilberedning og oppbevaring (tørking, frysing). Repetisjon av gjennomgåtte sopper.

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning. Prøve med 20 arter.

4. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Ekskursjon.

Stikkord

Innsamling av sopper. Vekt på voksesteder. Mykorrhiza (sopprot) - og strøsopper.

Arbeidsform og gjennomføring

Gjennomgang av innsamlet sopp. Bestemmelsesøvelser.

Litteratur/materiell for deltakerne

Sikre sopper. Inger Lagset Egeland og Steinar Myhr, Gyldendal 2012. ISBN 978-82-05-42954-3.
10 matsopper. Exlibris Media 2012. Red. Gunn E. Schmidt. ISBN 978-82-8173-408-1.
Sopphåndboka. Per Marstad. Tune Forlag 2011. ISBN 978-82-52933383.

Krav til lærer/instruktør

Avlagt prøve for soppsakkyndige eller tilsvarende kompetanse

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Se over.