9576 Mat av vårens ville vekster.

Mål:

Lære å kjenne de vanligste viltvoksende grønne matplanter og viktige giftplanter. Lage enkle matretter.

Målgruppe:

Foreningens medlemmer og andre interesserte.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset kan også holdes som et helgekurs. 1. samling fredag kveld, 2 samling lørdag formiddag, 3. samling lørdag ettermiddag og 4. samling søndag formiddag. dette er tidligere kurs nr. 7173.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Generelt om ville planter til mat og drikke. Plantenes morfologi (generell bygning og bladformer) og litt systematikk. Gjennomgang av bladgrønnsaker.

Stikkord:

Historikk og tradisjon. Bruk av flora.

Arbeidsform:

Forelesning og demonstrasjon av friske planter.

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Resten av bladgrønnsakene. Krydder- og teplanter. Generelt om plukking og oppbevaring.

Stikkord:

Næringsinnhold i plantene. Oppbevaring (tørking og frysing).

Arbeidsform:

Forelesning og demonstrasjon av friske planter.

3. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Ekskursjon.

Stikkord:

Innsamling av planter. Spesiell vekt på voksesteder.

Arbeidsform:

Gjennomgang av innsamlete planter.

Problemstillinger:

Hvilke planter er gode matplanter? Er det funnet noen giftige planter?

4. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Matlaging.

Stikkord:

Grunnretter: Supper, stuinger, salater, sauser, teer. Andre retter: Urtekaker, Grønn ostepanne, sufflé, grøftekantfrikadeller m.m.

Arbeidsform:

Matlagning med veiledning.

Litteratur/materiell for deltakerne:

I den grønne gryte…, Anna-Elise Torkelsen, 3 utgave 2003, ISBN 82-02-23006-3 (utsolgt fra forlaget – kan bestilles hos forfatter)
Plukk ville matvekster, Beate Slipher, 2006, ISBN 82-7683-425-6, Boksenteret.

Krav til lærer/instruktør:

Gode kunnskaper i karplantebotanikk generelt og nyttevekster spesielt.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Ville vekster – røtter i kulturhistorien, 2003, Olav Skard, ISBN 82-529-2750-5. Landbruksforlaget.
Matsprell i naturens verden, Inger-Lise Østmoe, Kari Bay Haugen og Anne Siri Brandrud, ISBN 82-8178-204-8, NRK Aktivum AS.
Ville planter til mat og glede, Inger Lagset Egeland og Steinar Myhr, 2002.

Opplegg for evaluering: