9308 Førstehjelpskurs for turleiarar

Mål:

Gi våre turleiarar innføring i naudsynt førstehjelp slik at dei kan ta hand om evt. skadar og tilfeller på ein trygg måte.

Målgruppe:

Turleiarar i turlag

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Konsekvensar av skade utanfor allfarveg

Stikkord:

Varslinig og redningsressursar, undersøking og situasjonsbedømming. Alvorsgrad og nødvendige tiltak Sikring frie luftvegar, sideleie. Hjarte/lungeredning. Praktisk øving

Arbeidsform:

Forelesing, gruppe arbeid og praktisk øving

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Ulike typar skader

Stikkord:

Hovud/nakke/ryggskader. Brotskader. Bryst og bukskader. Kutt og bandasering. Snøblingdhet. Forfrysning. Handtering av skredtatte. Praktisk øving: Forflytting av pasient med skade, spjelk

Arbeidsform:

Forelesning og praktisk øving

3. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Aktuelle sjukdommar og tuleiar sitt ansvar

Stikkord:

Akutte sjukdommar pustebesvær allergisk reaksjon brystsmerter, diabetes, epilepsi, medvitslause Ansvar som turleiar. Leiing og organisering ved fleire skadde. Gjennomgong av intern instruks for turleiar

Arbeidsform:

Forelesning, gruppearbeid og praktisk øving

Litteratur/materiell for deltakerne:

Kompendium utarbeid av Røde kors. Interne dokument i Flora turlag Turleiarinstruks

Krav til lærer/instruktør:

Godkjent instruktør i Røde kors systemet

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Opplegg for evaluering:

Evalueringsskjema