9204 Fotografering - grunnkurs

Mål:

Beherske fotoapparatet og teknikken. Bedre kommunikasjon med bilder.

Målgruppe:

Alle som ønsker å utnytte fotoapparatet sitt bedre eller bruke foto som hobby

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Kameraet og objektivet

Stikkord:

Oppbygging og virkemåte. Lysmåling og skarphet

Arbeidsform:

Demonstrasjon, billedvisning, samtale

Problemstillinger:

Bedre eksponering og skarphet

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

forts. fra kveld 1 + naturfoto

Stikkord:

Brennvidde, dybdeskarphet, utnytte skarphet og uskarphet

Arbeidsform:

bildevisninger og samtale

Problemstillinger:

Kommunisere bedre med kameraet og egne bilder

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Komposisjon og kommunikasjon

Stikkord:

Komposisjonsregler og "type" bilder (friluftsliv, jakt og fiske)

Arbeidsform:

Billedvisning og samtale

Problemstillinger:

Som kveld 2

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Ferie/fritid

Stikkord:

Natur, miljø, mennesker (- og miljø), arkitektur, fauna m.m

Arbeidsform:

Billedvisning, samtale, diskusjon

Problemstillinger:

som kveld 2 og 3

5. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Portretter, bruk av blitz, nærbilder m.m.

Stikkord:

Posering, lyssetting, innebygd-/separat blitz,diverse tema etter ønske fra deltakerne

Arbeidsform:

Billedvisning, samtale, diskusjon

Problemstillinger:

Bedre teknikk og billedforståelse

6. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Portretter, bruk av blitz, nærbilder m.m.

Stikkord:

Posering, lyssetting, innebygd/separat blitz, diverse tema etter ønske fra deltakerne

Arbeidsform:

Billedvisning, samtale, diskusjon

Problemstillinger:

Bedre teknikk og billedforståelse

Litteratur/materiell for deltakerne:

Fritt. Alternative forslag fra kursleder

Krav til lærer/instruktør:

Kursleder bør ha god kjenneskap til foto, gjerne yrkesfotograf

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Opplegg for evaluering: