9204 Fotografering - grunnkurs

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Beherske fotoapparatet og teknikken. Bedre kommunikasjon med bilder.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som ønsker å utnytte fotoapparatet sitt bedre eller bruke foto som hobby

Innhold

1. samling
TmL: 2
Tema:
Kameraet og objektivet

Stikkord:
Oppbygging og virkemåte. Lysmåling og skarphet

Arbeidsform:
Demonstrasjon, billedvisning, samtale

Problemstillinger:
Bedre eksponering og skarphet

2. samling
TmL: 2
Tema:
forts. fra kveld 1 + naturfoto

Stikkord:
Brennvidde, dybdeskarphet, utnytte skarphet og uskarphet

Arbeidsform:
bildevisninger og samtale

Problemstillinger:
Kommunisere bedre med kameraet og egne bilder

3. samling
TmL: 2
Tema:
Komposisjon og kommunikasjon

Stikkord:
Komposisjonsregler og "type" bilder (friluftsliv, jakt og fiske)

Arbeidsform:
Billedvisning og samtale

Problemstillinger:
Som kveld 2

4. samling
TmL: 2
Tema:
Ferie/fritid

Stikkord:
Natur, miljø, mennesker (- og miljø), arkitektur, fauna m.m

Arbeidsform:
Billedvisning, samtale, diskusjon

Problemstillinger:
som kveld 2 og 3

5. samling
TmL: 2
Tema:
Portretter, bruk av blitz, nærbilder m.m.

Stikkord:
Posering, lyssetting, innebygd-/separat blitz,diverse tema etter ønske fra deltakerne

Arbeidsform:
Billedvisning, samtale, diskusjon

Problemstillinger:
Bedre teknikk og billedforståelse

6. samling
TmL: 2
Tema:
Portretter, bruk av blitz, nærbilder m.m.

Stikkord:
Posering, lyssetting, innebygd/separat blitz, diverse tema etter ønske fra deltakerne

Arbeidsform:
Billedvisning, samtale, diskusjon

Problemstillinger:
Bedre teknikk og billedforståelse

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Fritt. Alternative forslag fra kursleder

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Kursleder bør ha god kjenneskap til foto, gjerne yrkesfotograf.