8959 Farging: Grunnkurs i fargelaver og lavfarging

Godkjent for 8–24 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære å kjenne de viktigste lavene som kan brukes til farging, makroskopiske kjennetegn, hvilke pigmenter de inneholder. Lære de forskjellige fargemetodene: koking (lagvis og i avsilt suppe), ammoniakkgjæring og foto-oksydasjon.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Forbundets medlemmer og andre husflidsinteresserte.

Innhold

1. samling
TmL: 2
TuL: 1
Tema:
Generelt om lav, Busk,- blad- og skorpelav.. Vekt på de viktige artene som brukes til farging.

Stikkord:
Busk-, blad og skorpelav. Oppbygning, forekomst og innholdsstoffer

Arbeidsform:
Forelesning og demonstrasjon av lavene

Problemstillinger:
Lære de de viktigste begrepene som må kunnes for å bruke en lavflora.

2. samling
TmL: 4
Tema:
Innsamling av lav til farging

Stikkord:
Veiledning i innsamling, lavenes økologi

Arbeidsform:
Ekskursjon

Problemstillinger:
Hvilke arter vokser på stein, bark (rikbark/fattigbark)og på bakken.

3. samling
TmL: 5
Tema:
Farging

Stikkord:
Lagvis koking eller koking i avsilt suppe (strylavene, islandslav m.fl.)

Arbeidsform:
Praktisk farging ute eller på kjøkken

Problemstillinger:
Hvilke arter gir forskjellig resultat med de to prosessene.

4. samling
TmL: 8
Tema:
Farging

Stikkord:
Korkjefarging og blærelav (gjæring med ammoniakk). Messinglav (foto-oksydasjon). Koking i avsilt suppe med grå steinlav og brun steinlav, m. fl.

Arbeidsform:
Praktisk farging

Problemstillinger:
Utprøving av foto-oksydasjonen prosessen

5. samling
TmL: 5
Tema:
Farging og fordeling av garn

Stikkord:
Bruk av ulike beisemidler. surhetsgradens (pHs)innvirkning på fargen

Arbeidsform:
Praktisk farging

Problemstillinger:
Endrer bruk av beisemidler fargen, det samme for pH i fargebadet

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

  • Nyttevekstforeningens småskrift nr. 8 Farging med lav av Gerd Mari og Kåre A. Lye. Oppskrifter hentet fra forskjellige kilder og samlet av Anna-Elise Torkelsen.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Avsluttende prøve/eksamen

Muntlig evaluering på slutten av kurset. 

Utfyllende opplysninger

Studieplanen beskriver nå flere samlinger, men den kan også organiseres som både dags- og helgekurs.