8959 Lavfarging

Mål:

Lære å kjenne de viktigste lavene som kan brukes til farging, makroskopiske kjennetegn, hvilke pigmenter de inneholder. Lære de forskjellige fargemetodene: koking (lagvis og i avsilt suppe), ammoniakkgjæring og foto-oksydasjon.

Målgruppe:

Forbundets medlemmer og andre husflidsinteresserte.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

1. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 1

Tema:

Generelt om lav, Busk,- blad- og skorpelav.. Vekt på de viktige artene som brukes til farging.

Stikkord:

Busk-, blad og skorpelav. Oppbygning, forekomst og innholdsstoffer

Arbeidsform:

Forelesning og demonstrasjon av lavene

Problemstillinger:

Lære de de viktigste begrepene som må kunnes for å bruke en lavflora.

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Innsamling av lav til farging

Stikkord:

Veiledning i innsamling, lavenes økologi

Arbeidsform:

Ekskursjon

Problemstillinger:

Hvilke arter vokser på stein, bark (rikbark/fattigbark)og på bakken.

3. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Farging

Stikkord:

Lagvis koking eller koking i avsilt suppe (strylavene, islandslav m.fl.)

Arbeidsform:

Praktisk farging ute eller på kjøkken

Problemstillinger:

Hvilke arter gir forskjellig resultat med de to prosessene.

4. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Farging

Stikkord:

Korkjefarging og blærelav (gjæring med ammoniakk). Messinglav (foto-oksydasjon). Koking i avsilt suppe med grå steinlav og brun steinlav, m. fl.

Arbeidsform:

Praktisk farging

Problemstillinger:

Utprøving av foto-oksydasjonen prosessen

5. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Farging og fordeling av garn

Stikkord:

Bruk av ulike beisemidler. surhetsgradens (pHs)innvirkning på fargen

Arbeidsform:

Praktisk farging

Problemstillinger:

Endrer bruk av beisemidler fargen, det samme for pH i fargebadet

Litteratur/materiell for deltakerne:

Nyttevekstforeningens småskrift nr. 8 Farging med lav av Gerd Mari og Kåre A. Lye. Oppskrifter hentet fra forskjellige kilder og samlet av Anna-Elise Torkelsen.

Krav til lærer/instruktør:

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Opplegg for evaluering:

Muntlig evaluering på slutten av kurset