6243 Konkurranserettet lydighetstrening

Mål

Ekvispasjene og eierne skal trene fram mot lydighetskonkurranser individuelt og sammen med andre . Treningen skal ta utgangspunkt i hver enkelts ståsted og perfeksjonenere øvelsene ut fra det. Det skal legges vekt på momenttrening.

Målgruppe

Alle som ønsker å starte konkurranselydighet og/eller ekvipasjer som har trent og konkurrert tidligere og som trenger veiledning.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Kombinasjon av veiledning/instruksjon og individull trening. Trene etter plan. Trene i gruppe - gi og få tilbakemeldinger. Trene på å bli dirigert.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Teori uten hund

Stikkord

Lære om forsterkning (belønning), uliker typer forsterkning og grader av forsterkning. Konkurranserutiner. Sette opp målsetting for den enkelte ekvipasje.

Arbeidsform og gjennomføring

Teoridel om forsterkning. Diskusjon om treningsmetoder. Individuelt sette mål for sesongen. Demonstrasjon av variabel forsterkning.

Problemstillinger

Diskutere verdien av og behovet for egentrening mellom treningssamlingene. Gi hverandre tips om forsterkningsformer. Trene sammen mellom samlingene.

2. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 1

Tema

Nivåplassering. Kontakttrening. Momenttrening. Motivasjon

Stikkord

Plassere treningen for en og en ekvipasje utfra hva de kan fra før og hvilken målsetting den enkelte har. Individuell kontakttrening. Vise hvordan man deler opp øvelser i momenter.

Arbeidsform og gjennomføring

Demonstrasjon av ulike former for kontakttrening. Instruksjon i bruk av forsterkning. Demonstrasjon av momenttrening. Individuell og parvis jobbing med hund.

Problemstillinger

Dele opp øvelser i momenter.

3. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 1

Tema

Lineføring og fri ved fot

Stikkord

Lineføring og fri ved fot med kontakt. Trene inn startkommando og korrekt holdt. Holde kontakten.

Arbeidsform og gjennomføring

Demonstrasjon av korrekt start og holdt. Individell trening med individuell veiledning.

Problemstillinger

Start og stopp ved holdt med samme fot hver gang.

4. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 1

Tema

Dekk

Stikkord

Dekk fra holdt. Dekk under marsj. Fellesdekk

Arbeidsform og gjennomføring

Demonstrasjon av hurtig ned-dekk. Trene individuelt og trene på å holde posisjonen (dekk) til ny kommando kommer. Trene parvis på fellesdekk.

Problemstillinger

Mye egentrening på hurtighet. Trene på å holde posisjonen med forstyrrelser.

5. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 1

Tema

Sitt og bli

Stikkord

Sitt og bli med variabel avstand. Trene med og uten koppel. Trene med forstyrrelser.

Arbeidsform og gjennomføring

Demonstrasjon av bli med forstyrrelser. Instruksjon i å legge vekt på bli. Bruke hverandre og forstyrrelser som leker etc.

Problemstillinger

Ta med leker, matskål. Bruke hverandre aktivt. Bruke fantasien

6. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 1

Tema

Fri ved fot og lineføring

Stikkord

Sette opp kjegler. Gå variable strekninger med vekt på kontakt. Legge stor vekt på fri ved fot

Arbeidsform og gjennomføring

Demonstrasjon av å gå strekning med kontakt. Instruksjon individuelt. Trening på å bli dirigert. Bruke hverandre som forstyrrelser

Problemstillinger

Sett opp kjegler fordi dette er vanlig på konkurranser. La hunden bli vant til at kjegler står på ulike steder uten å bety noe for hunden.

7. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 1

Tema

Innkaliing. Vente på tur.

Stikkord

Legge vekt på lang innkalling med en kommando. Legge vekt på fart. Trenen på å vente på tur da dette er en stor del av det å konkurrere.

Arbeidsform og gjennomføring

Individuell dirigering fra instruktør. Alle skal kalle inn fra sitt minst to ganger. De som ikke blir instruert skal vente på tur.

Problemstillinger

Være rolig i ventesituasjon. Ikke pipe eller stresse. Ventende hund kan sitt eller ligge ved siden av fører.

8. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 1

Tema

Lineføring og fri ved fot

Stikkord

Trene på ulike gangarter. Holde kontakt ved skifte av gangart. Bli dirigert. Trene korrekt holdt.

Arbeidsform og gjennomføring

Instruksjon individuelt og i gruppe. Jobbe på linje og bli dirigert samtidig med andre.

Problemstillinger

Konsentrere seg om egen hund med andre ekvipasjer ved siden.

9. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 1

Tema

Lineføring og fri ved fot

Stikkord

Trene vendinger. Trene helt om og holdt + helt om og marsj. Trene forflytninger på stedet og vendinger med skritt.

Arbeidsform og gjennomføring

Demonstrasjon fra instruktør. Veiledning og individuell trening

Problemstillinger

Holde kontakt i vendinger. Lære inn forflytninger på stedet. Bakpartskontroll. Sette opp kjegler som vendingspuntkter

10. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 1

Tema

Tannvisning

Stikkord

Sitt rolig ved fører. Hunden skal tolerere at en fremmed sjekker tenner. Trene på at fører hilser på "dommer". Trene på bli sittende ved fot.

Arbeidsform og gjennomføring

Demonstrasjon. Instruktør foretar tannvisning. Parvis trening. Bytte treningspartner.

Problemstillinger

Tolerere at fremmede sjekker tenner. Oppøve trygghet.

11. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 1

Tema

Lineføring og fri ved fot med forstyrrelser

Stikkord

Bruke hverandre aktivt. Gå mot hverandre. Gå foran og bak hverandre på rekker og linjer. Gå mot ekvipasjen den andre linja, gjøre helomvending - her trenes både sitt og bli og helomvending mot sittende "tilskuer".

Arbeidsform og gjennomføring

Individuell og gruppetrening. Stå i ring og gå enkeltvis lineføring/fri ved fot bak og/eller foran de sittende ekvipasjer. Stå på to linjer mot hverandre

Problemstillinger

Takle forstyrrelser. I konkurranser går ekvipasjen ofte langs ringbåndet og her står det tilskuere.

12. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Teori uten hund.

Stikkord

Diskutere framdrift. Tipse hverandre. Legge planer framover. Lage individuelle planer. Sette opp dagsplan og skrive treningsdagbok.

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning om planlegging og føring av treningsdagbok. Gruppediskusjoner

Problemstillinger

Jobbe med veien videre mot konkurranse.

13. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 1

Tema

Innkalling med forstyrrelser

Stikkord

Innkaling i tunnell av andre ekvipasjer. Innkalling fra linje og mot linje der andre ekvipasjer står. Legge vekt på fart.

Arbeidsform og gjennomføring

Instruksjon og demonstrasjon fra instruktør. Individull innkalling med hjelp av de andre ekvipasjene

Problemstillinger

Tåle forstyrrelser

14. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 1

Tema

Individuell trening på stasjoner av øvelser

Stikkord

Sette opp 6 stasjoner; kjegler i en firkant til å trene fri ved fot og lineføring, en kjegle til framsending (kl. 2), hinder og apportbukk av tre. Samt stasjoner for trening av dekk og stå.

Arbeidsform og gjennomføring

Individuell trening, 5-6 minutter på hver stasjon - 4 repetisjoner. Rullere. Instruktør følger med.

Problemstillinger

Individuell jobbing med instruktør som støttespiller

15. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 1

Tema

Stå under marsj og innkalling med stå

Stikkord

Innlæring av ståkommando for de som ikke kan dette. Tips til plassering av forsterkning.

Arbeidsform og gjennomføring

Individuell trening med instruktør på individuell veiledning. 4 repetisjoner. Trene momenter

Problemstillinger

Dele inn ståøvelsene i momenter: fram mot ståkommando - innkalling fra ståkommando - komme tilbake til stående hund

16. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 1

Tema

Hopp over hinder i kl. 1 og 2

Stikkord

Hinderpassering. Gå rett mot hinder, rette opp etter hinderpassering. Momenttrening i kl. 2 - framhopp - sitt - tilbakehopp - på plass.

Arbeidsform og gjennomføring

Demonstrasjon fra instruktør. Innlæring av hinder. Individuell trening. Momenttrening

Problemstillinger

Dele opp øvelsene i momenter

17. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 1

Tema

Apport, samt sitt og bli

Stikkord

Sitt og bli i utkast av apport. Gå rett ut ved kommando, komme korrekt på plass, korrekt avlevering. Trene sitt og bli - gå samme strekning som ved innkaliing - si andre ord enn innkallingssignal - hunden skal bli sittende

Arbeidsform og gjennomføring

Demonstrasjon fra Instruktør. Individuell veiledning. Trene individuelt. Trene momenter.

Problemstillinger

Takle det å bli sittende på utkast av apport. Takle det å bli sittende når andre ord en innkalling sies.

18. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 1

Tema

Framsending - avstandskommando

Stikkord

Trene på kommandosignalet "gå ut". Sette opp kjegle til markering. Sette opp ruta i firkant med kjegler. Trene sitt opp og dekk på avstand - øke avstand gradvis

Arbeidsform og gjennomføring

Demonstrasjon fra instruktør. Trene variabel avstand. Individuell veiledning

Problemstillinger

Takle å jobbe på avstand

19. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 1

Tema

Trene flere øvelser uten forsterkning

Stikkord

Sette sammen 3-4 øvelser som tas etter hverander - trene alle øvelsene før forsterkning kommer. Avslutt øvelsesrekken med den siste øvelsen i klassen for å lære hunden å gå lengre uten forsterkning, samt lære hunden når øvelsene er ferdig.

Arbeidsform og gjennomføring

Demonstrasjon av baklengskjeding. Individuell trening med veieldning.

Problemstillinger

Takle konkurranserettet trening.

20. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 1

Tema

Appellmerke - trene hel konkurranse

Stikkord

Appelmerkeprøve for de som ikke har det og trening på hel konkurranse med dirigering og uten belønning for de andre.

Arbeidsform og gjennomføring

Appellmerkeprøver. Konkurransetrening

Problemstillinger

Dommer og skriver. Ringtrening. Gå alle øvelsene i klassen uten belønning.

Litteratur/materiell for deltakerne

NKK konkurransereglement. Tilgjengelig litteratur om konkurranserettet lydighetstrening og aktivisering av hund.

Krav til lærer/instruktør

Instruktører har trent og konkurrert i lydighet og agilty opp til kl. 3. Lang erfaring i konkurranserettet trening og problemløsning.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Instruktørreglement NKK konkurransereglement. Treningsdagbok.

Opplegg for evaluering

Studieforbundets evalueringsskjema, samt eget evalueringsskjema.