6228 Lavinehundførere

Mål

Forberede ekvipasjer og lavinehundførere til godkjenning for lavineoppdrag

Målgruppe

Lavinehundførere med ekvipasjer under utdanning

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema

NRH`s krav og regler

Stikkord

Gjennomgå NRH`s krav og regler for utdanning av Lavineførere og ekvipasjer

Arbeidsform og gjennomføring

Instruktør informere, spørsmål fra plenum

2. samling

Timer med lærer: 10

Tema

Kartlegge den enkelte hundefører med ekvipasjes nivå, i forhold til krav for godkjenning. Planlegge videre treningsopplegg.

Stikkord

Utendørs trening styrt av instruktør

Arbeidsform og gjennomføring

Instruktør samarbeider med den enkelte hundefører, og blir enig om et individuelt treningsopplegg for helgens kurs. Trening ute i opparbeidet felt

Problemstillinger

Ulikt nivå på deltakerne, tidkrevede å lage individuelle opplegg

3. samling

Timer med lærer: 10

Tema

Trening av hund og fører i forhold til nivå

Stikkord

Individuelt treningsopplegg på bakgrunn av gårdsdagens gjennomgang

Arbeidsform og gjennomføring

Utendørs i treningsfelt, opparbeidet som snøskered. Styres av instruktør. Inne på kveldstid gjennomgang- evaluering av dagens trening. Planlegging av neste treningsdag.

4. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Trening av hund og fører i forhold til nivå

Stikkord

Erfaringer og evaluering av gårdsdagens trening

Arbeidsform og gjennomføring

Utendørs i opparbeidet treningsfelt, som i går

Litteratur/materiell for deltakerne

Norske Redningshunders Godkjenningsprogram for Lavineekvipasjer

Krav til lærer/instruktør

Godkjent vinterinstruktør i Norske Redningshunder

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Norske Redningshunders Godkjenningsprogram. Litteratur om snø og snøskred

Opplegg for evaluering

Evalueringskjema deles ut ved ankomst, og leveres ved kursavslutning