6228 Lavinehundførere

Godkjent for 8–28 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Forberede ekvipasjer og lavinehundførere til godkjenning for lavineoppdrag

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Lavinehundførere med ekvipasjer under utdanning

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 2
Tema
NRH's krav og regler

Stikkord
Gjennomgå NRH's krav og regler for utdanning av Lavineførere og ekvipasjer

Arbeidsform og gjennomføring
Instruktør informere, spørsmål fra plenum

2. samling
Timer med lærer: 10
Tema
Kartlegge den enkelte hundefører med ekvipasjes nivå, i forhold til krav for godkjenning. Planlegge videre treningsopplegg.

Stikkord
Utendørs trening styrt av instruktør

Arbeidsform og gjennomføring
Instruktør samarbeider med den enkelte hundefører, og blir enig om et individuelt treningsopplegg for helgens kurs. Trening ute i opparbeidet felt

Problemstillinger
Ulikt nivå på deltakerne, tidkrevede å lage individuelle opplegg

3. samling
Timer med lærer: 10
Tema
Trening av hund og fører i forhold til nivå

Stikkord
Individuelt treningsopplegg på bakgrunn av gårdsdagens gjennomgang

Arbeidsform og gjennomføring
Utendørs i treningsfelt, opparbeidet som snøskered. Styres av instruktør. Inne på kveldstid gjennomgang- evaluering av dagens trening. Planlegging av neste treningsdag.

4. samling
Timer med lærer: 6
Tema
Trening av hund og fører i forhold til nivå

Stikkord
Erfaringer og evaluering av gårdsdagens trening

Arbeidsform og gjennomføring
Utendørs i opparbeidet treningsfelt, som i går

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Norske Redningshunders Godkjenningsprogram for Lavineekvipasjer
Litteratur om snø og snøskred

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Godkjent vinterinstruktør i Norske Redningshunder

Avsluttende prøve/eksamen

Evalueringskjema deles ut ved ankomst, og leveres ved kursavslutning