6225 NRH- rekrutt - lavine

Godkjent for 8–32 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi hundefører og hund den grunnleggende del av Norske Redningshunders praktiske utdanning for lavinehundekvipasjer.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hundeførere i Norske Redningshunder som ønsker å bruke hunden sin og seg selv i redningstjenesten - vinter

Innhold

1. samling
TmL: 8
Tema:
Innføring i lavinearbeidet.

Stikkord:

  • Graving av hundegrop, ivaretakelse av hund i vinterfjellet.
  • Graving av figurantgrop.
  • Opptreden som figurant.
  • Egensikkerhet, enkel vurdering av skredfare og sikker marsjrute.

Arbeidsform:
Teori og praktisk trening.

2. samling
TmL: 8
Tema:
Praktisk trening søk.

Stikkord:

  • Ulike metoder for innlæring av søk og markering.

Arbeidsform:
Teori og praktisk trening.

3. samling
TmL: 8
Tema:
Praktisk trening søk.

Stikkord:

  • Ulike metoder for innlæring av søk og markering.
  • Innføring i taktisk opplegg ved gjennomsøking av skredområde.

Arbeidsform:
Teori og praktisk trening.

4. samling
TmL: 8
Tema:
Praktisk trening søk, Evaluering kursets arbeid.

Stikkord:

  • Ukjente oppgaver - søk i skredområde.

Arbeidsform:
Teori og praktisk trening.

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Godkjenningsprogram lavine Norske Redningshunder

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Godkjent instruktør lavine Norske Redningshunder.