6225 NRH- rekrutt - lavine

Mål:

Gi hundefører og hund den grunnleggende del av Norske Redningshunders praktiske utdanning for lavinehundekvipasjer

Målgruppe:

Hundeførere i Norske Redningshunder som ønsker å bruke hunden sin og seg selv i redningstjenesten - vinter

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

1. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Innføring i lavinearbeidet.

Stikkord:

Graving av hundegrop, ivaretakelse av hund i vinterfjellet. Graving av figurantgrop. Opptreden som figurant. Egensikkerhet, enkel vurdering av skredfare og sikker marsjrute.

Arbeidsform:

Teori og praktisk trening.

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Praktisk trening søk.

Stikkord:

Ulike metoder for innlæring av søk og markering.

Arbeidsform:

Teori og praktisk trening.

3. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Praktisk trening søk.

Stikkord:

Ulike metoder for innlæring av søk og markering. Innføring i taktisk opplegg ved gjennomsøking av skredområde.

Arbeidsform:

Teori og praktisk trening.

4. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Praktisk trening søk, Evaluering kursets arbeid.

Stikkord:

Ukjente oppgaver - søk i skredområde.

Arbeidsform:

Teori og praktisk trening.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Godkjenningsprogram lavine Norske Redningshunder

Krav til lærer/instruktør:

Godkjent instruktør lavine Norske Redningshunder.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Opplegg for evaluering: