6220 Agility - konkurranse kl 1

Mål:

Deltagerne skal kunne være klare for å starte og konkurrere i kl 1 agility etter endt kurs. De vil få kjennskap til ulike måter å motivere, starte, handle og plassere seg i forhold til hunden på en konkurranse bane. De skal også lære hvordan man leser banetegninger og sette opp baner etter disse. I tillegg skal de kunne briefe en konkurransebane mest mulig hensiktsmessig.

Målgruppe:

De som har gått nybegynnerkurs og har trent endel på egen hånd. Hunden må kunne alle hinder på forhånd.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Kommentarer:

Vi tar utgangspunkt i en vanskelig kl 1 bane som er tegnet opp på forhånd. Denne deler vi opp i ulike sekvenser som vi jobber individuelt med. I tillegg setter vi opp litt ekstra felt og slalåm trening. Alle deltagerne får banetegningen med kombinasjonene som skal jobbes med noen dager før treningen, slik at de kan planlegge og tenke igjennom sin egen trening.

Kurset kommer til å gå over 8 kvelder 3 timer pr gang. Det startes med teori hver kurskveld, med gjennomgang av dagens tema. Der skal deltagerne diskutere hva som kan bli problematisk, og hvordan de ønsker å legge opp sin trening. Etterpå deles deltagerne i to grupper som skal jobbe med samme hinderkombinasjoner på hver sin plass. 5 stk på hver gruppe, med hver sin instruktør. Hundefører starter med å løse kombinasjonen/hinderet på den måten de vanligvis gjør, så hjelper instruktøren til med å finne den løsningen som passer aller best for akkurat denne fører/hund. Hver samling avsluttes med muntlig evaluering av kurskvelden, og hva hver og en av deltakerne skal tenke/øve videre på. Deltakernes egne opplevelser i forbindelse med de løsningene som kommer frem vil også bli tatt opp.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Fart og motivasjon, hvordan spare tid på starten.

Stikkord:

Vi ser på ulike måter å motivere hunden på, går igjennom hva som fungerer best for hver enkelt hund og fører. Vi jobber med at det skal være intensivitet i treningen, og da særlig mellom øvelsene. Skal hundefører snakke eller være passiv, skal hunden i bånd slik at den slipper å tenke ? Ulike start prosedyrer som gjør at hunden starter raskere og sparer sekunder i forhold til konkurranser, stå, sitt el ligg som utgangsposisjon? (da legge særlig vekt på å gi hunden tilstrekkelig med plass for å komme opp i maks fart FØR den passerer første hinder).

Arbeidsform:

Teori og praksis.

Problemstillinger:

Løse mulige problemer med å motivere hunden tilstrekkelig.

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Tunnel i vinkel og slalom, høyre/venstre handling,

Stikkord:

Jobbe med tunnel i 90 graders vinkel, etter f.eks to hopphinder, og banen fortsetter i motsatt retninge etter tunnelen med et hopp rett frem etter, og så en tett 90 gradersvinkel til neste hopp. Slalåm settes opp med 2 * 6 pinner parallelt ved siden av hverandre, samt et hopp i hver ende slik at det blir en boks.

Arbeidsform:

Teori og praksis.

Problemstillinger:

Ulike måter å plassere seg i begynnelsen av banen, for å gi hunden best mulig forutsetninger til å komme videre.
Hindersikkerhet på tunnellen - dvs at hunden trekker frem mot den uansett vinkel.
Med slalåmen å klare og få førerne til å belønne det som er riktig og fortsette fremover, selv om hunden gjør feil i slalåmen (uten belønning).

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Føring, vippe og bom.

Stikkord:

Vippen skal passeres i høy fart på en rettstrekning, samt fra ulike posisjoner fra sidene. Føringen går ut på å starte med hunden på v. side skrått mot en hinderkombinasjon som er nesten som en stjerne. Fortsette mot et hopp som da blir rett frem foran hunden og utføre et bakombytte her. Hunden skal gå parallelt på førers høyreside mot neste hinder som står på linje med nr to. Her skal fører utføre et foranbytte på motsatt side av hinderet og føre hunden videre forbi en tunnelinngang og opp på en litt skrå bom. Videre skal de ned av bommen og inn i pølsa som ligger i en vinkel.

Arbeidsform:

Teori og praksis.

Problemstillinger:

Få hunden til å ta feltene både opp og ned på vippa, uansett fart og vinkel inn.
Klare å få hunden til å trekke nok frem til å klare bakombyttet, og klare å føre hunden på motsatt side av hinderne for å rekke et foranbytte, og passere tunnelinngangen frem mot bommen.

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Slalåm i fart, og med hinder som trekker.

Stikkord:

Slalåmen settes opp med 12 pinner etter en buet fartsstrekning med hopphinder, lengde og hjulet med. Og det settes opp en 4 pinners slalåm med et enkelt hopp på ene siden, og mønet på andre siden.

Arbeidsform:

Teori og praksis.

Problemstillinger:

Å klare inngangen på slalåmen selv om hunden er i stor fart.
Og klare feltene på mønet selv om hunden skal fortsette videre på slalåmen.
Ellers blir det ofte problem når hunden tar hopphinderet, skal inn på slalåmen og mønet står å trekker bak.

5. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Hindersikkerhet på felthinder.

Stikkord:

Mønet, bommen og vippa. Settes opp i tre ulike kombinasjoner med muligheter for fart rett inn på hindrene, og med vinkler inn. Alle felthinder skal forlates og fortsette med andre hinder etter.

Arbeidsform:

Teori og praksis.

Problemstillinger:

Felt - særlig når hunden kommer inn på hinderet fra en vinkel.
Felt opp og ned, særlig på mønet og bommen i fart.

6. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Fart/motivasjon og slålåm

Stikkord:

En runding med tunnel, lengdehinder 2* 6 pinners slalåm og noen hopphinder. Skal gjennomføres med høyt tempo. Samt en ren motivasjonsbane - kun hopphinder evt et hjul på en rettstrekning. Settes opp i en U, og gjennomføres med høy intensitet begge veie. Ta tiden og kontroller at intesiteten og farten øker, og ikke dabber av.

Arbeidsform:

Teori og praksis.

Problemstillinger:

Klare slalomen i fart og i en bue inn på den, samt fortsette fremover om hunden ikke utfører den rett.
Og å klare å få opp farten og intensiteten.

7. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Konkurranse med filmopptak

Stikkord:

Konkurranse der banen de har hatt utdrag fra blir satt opp. Deltagerne får selv ansvar for å bygge banen, og se at den blir korrekt i henhold til tegningen. De skal etterpå briefe banen, og skrive ned hvordan de tenker å utføre banen. Etter briefingen, starter konkurransen. Deltagerne kan dersom de ønsker, stoppe og belønne på banen, evt gå forbi hinder de ikke er 100% sikker på. Dette skal da være planlagt på forhånd.

Arbeidsform:

Praksis

Problemstillinger:

Å klare å gjennomføre banen i henhold til briefingen.
Samt med ringbånd, fløyte, ringpersonell og en dommer som følger dem.

8. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Gjennomgang av konkurransen

Stikkord:

Se gjennom videofilmen, gå igjennom ekvipasje for ekvipasje.
Se på deres notater i henholdt til hvordan de tenkte når det briefet banen, og hvordan de utførte det i praksis.
Se om fører hadde valg optimale løsninger for seg og sin hund, eller om noe kunne vært gjort annderledes.

Arbeidsform:

Teori

Litteratur/materiell for deltakerne:

Egnede baner og tegninger - samt egne kompendier.

Krav til lærer/instruktør:

Må ha ført opp egen hund til minst kl 2 agility, og helst være godkjent trinn 1 instruktør i NKK.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

"Agility Klass 1" med Anita Axelsson

Opplegg for evaluering:

Deltagene skal selv evaluere kurset skriftlig (anonymt), når de er halveis, og når de er ferdige. Samt en person (helst ag ansvarlig i klubben), som også vil være dommer på konkurransen, skal evaluere hvor langt deltagerne er kommet, og om målet er nådd.