6211 Brukshund - lydighet/spor

Mål:

Kurset skal gi deltakerne innføring i brukslydighet og spor. Deltakerne skal etter kurset kunne jobbe videre med spor og brukslydighet, med NKKs regelverk for bruksprøver som mål. En viktig målsetning er at de som trener sammen i klubben skal få nye impulser og et bredere spekter på dette med brukshundtrening til hygge og nytte. Kurset er ideelt til klubber som ønsker å komme i gang med brukshundtrening og som ønsker å få et innblikk i hva dette handler om.

Målgruppe:

Alle som har lyst til å lære seg mere om det å utdanne hunden, enten målsetningen er å ha en harmonisk familiehund, konkurransehund eller tjenestehund. Alle raser er velkomne. I utgangspunktet ingen aldersgrense på hund eller fører,men deltakerne bør ha gjennomgått og ha en forståelse av grunnøvelsene (sitt, ligg og stå), samt jobbet med leik og kontakt.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Fredag kveld. Teori: Brukshundspor

Stikkord:

Sporopplæring steg for steg, hva er et spor, ønsket sporadferd, påvirkning, samarbeide hund og fører, legging / merking av spor, belønning, vær og vind, gjenstander, vinkler

Arbeidsform:

Forelesning m/ overhead

Problemstillinger:

Spørsmål og synspunkter

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Praksis brukshundspor

Stikkord:

Vise hund som sporer ( film / demo), fokusere på ønsket sporadferd, linebruk,,lesing av hund.En og en ekvipasje. Dersom noen har prøvd før, så tar vi utgangspunkt i det nivået den enkelte er på, og jobber med det som utgangspunkt. Alle følger med alle. Man lærer like mye av å se på de andre jobbe med sin hund. Alle kommer med synspunkter /tilbakemelding / spørsmål til det de har sett / opplevd.All undervisning tar utgangspunkt i teorien. En av målsetningene er å vise at teori og praksis stemmer. Evt. dele opp i grupper ut over dagen, slik at alle får øve/ erfare selv, uten instruktøren. Spørsmål / evaluering til slutt.

Arbeidsform:

Praktisk instruksjon. Veiledning.

Problemstillinger:

Fokus på samarbeide, motivasjon, påvirkning til den enkelte hund.

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Teori: Lydighetsopplæring steg for steg.

Stikkord:

Opplæring av hund, generelle ting, adferd, individuelle faktorer, motivasjon, belønning når og hvordan, oppbygging av en øvelse steg for steg.

Arbeidsform:

Forelesning m/ overhead

Problemstillinger:

Spørsmål og synspunkter

4. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Praktisk trening lydighet

Stikkord:

Vi tar utgangspunkt i den enkelte hund og fører, og jobber oss videre derifra med NKKs program for bruksprøver som en rettesnor. Hovedfokus på teorien og hvordan man "bygger"moduler"sammen til øvelser, og hvor viktig det er at "grunnmodulene" sitt, ligg og stå er iorden før vi setter sammen noe som helst. Fokus på kontakt, leik, belønning. Bevistgjøring rundt utdanningens forskjellige faser, s.s hva kjennetegner nyinnlæring, videreutvikling og generalisering ?

Arbeidsform:

Instruksjon/ veiledning. En og en ekvipasje jobber, med hele gruppa som observatører. Vi jobber med de momentene som er naturlige for den enkelte, og totalt vil gruppa få mange nye impulser når de er nødt til å engasjere seg i hverandre med oobservasjon og tilbakemelding.

Problemstillinger:

Spørsmål, synspunkter, forslag til videre trening, kartlegging og igangsetting av tiltak.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Din Hund , og Din Hund Fortsetter (Jerverud), (Fåes kjøpt i bokhandelen eller hos NBF) Heftene:"Lydighetsopplæring steg for steg", og "Sporopplæring steg for steg" av Inger og Terje

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Samme som for deltakerne.