6189 Agility for øvede utøvere (kurs 3)

Mål:

  • Videreføring av opplæringen fra AGILITY BEGYNNERKURS NIVÅ 2 frem til deltakelse i offisielle konkurranser i agility.
    • Førerne skal etter kurset ha kunnskaper som gjør fører og hund i stand til å delta i og gjennomføre enkle konkurransebaner.
    • Førerne skal etter kurset kunne lede hunden på begge sider i svinger (høyre- og venstre- føring) samt gjennomføre feilfrie konkurranser på laveste nivå.

Målgruppe:

Hundeeiere som har gjennomgått begynnerkurs 2 i agility. Dette innebærer at hundene har lært å passere alle hindre satt i rekkefølge og i kombinasjoner og at fører ønsker å delta i offisielle agilitykonkurranser på laveste nivå i et moderat tempo.
Kurset bygger på "Begynnerkurs i agility nivå 2" og forutsetter at deltakende hunder og førere har dette kurset eller tilsvarende kunnskaper.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 20

Tema:

Agility

Stikkord:

Teori - kort teoretisk gjennomgang av det hunden skal lære og fremgangsmåten. Gjennomgang av skriftlig materiale og forklaring av momentene.
Kontakt med hunden i en hinderkombinasjon eller -bane - demonstrasjon, forklaring av korrekt utføring, normale feil/korrigeringer, progresjon til trygg/sikker utførelse, praksis på gjennomføring
Kommando-ord (retning, hindernavn) - demonstrasjon, forklaring av korrekt utføring, normale feil/korrigeringer, progresjon til trygg/sikker utførelse, praksis på gjennomføring
Kommandering ved hjelp av signaler (kroppspråk, plassering) - - demonstrasjon, forklaring av korrekt utføring, normale feil/korrigeringer, progresjon til trygg/sikker utførelse, praksis på gjennomføring
Føring på begge sider av hunden for alle hindre - demonstrasjon, forklaring av korrekt utføring, normale feil/korrigeringer, progresjon til trygg/sikker utførelse, praksis på gjennomføring
Korrekt felt-passeringer over felthindre i kombinasjon med andre hindre - demonstrasjon, forklaring av korrekt utføring, normale feil/korrigeringer, progresjon til trygg/sikker utførelse, praksis på gjennomføring
Innkalling og fremadsending over hinderkombinasjoner (flere hindre i rekkefølge)- demonstrasjon, forklaring av korrekt utføring, normale feil/korrigeringer, progresjon til trygg/sikker utførelse, praksis på gjennomføring
Baneforståelse, veivalg for fører og hund - demonstrasjon, forklaring av korrekt utføring, normale feil/korrigeringer, progresjon til trygg/sikker utførelse, praksis på gjennomføring
Gjennomføring av full bane feilfritt og med god flyt -- demonstrasjon, forklaring av korrekt utføring, normale feil/korrigeringer, progresjon til trygg/sikker utførelse, praksis på gjennomføring

Arbeidsform og gjennomføring:

Opplæring med lærer. Lærer går gjennom leksjonen teoretisk, deretter kort demonstrasjon (med lærers eller kursdeltakers hund).
Deretter deles deltakerne inn i mindre grupper (3-5 deltakere) som så gjennomgår de øvelser og den innlæring som lærer har anvist. Dette skjer under veiledning av lærer eller hjelpelærer.
Løpende korreksjoner av fører mens den andre gruppa ser på. Rullerende undervisning. Oppsummering av leksjonen til slutt hver kveld, evt. med tilhørende hjemmeoppgaver til neste kurskveld.
Organisering:
8 kvelder a 2 timer pr. gang. Se også "arbeidsmåter". Evaluering:
Kurset evalueres dels av lærerne gjennom fellessamlinger med lærere på de andre parallell-kursene som går samtidig. Slike samlinger holdes to-tre ganger pr. semester under ledelse og veiledning av klubbens autoriserte hovedinstruktører og klubbens fagkomite for agility. Denne oppsummeringen danner grunnlag for evt justering av kursopplegg påfølgende semester og fungerer også som en løpende videreutdanning av lærerne i dialog med de andre trenerne.
Deltakerne evaluerer kurset dels løpende, dels gjennom samling av alle deltakerne en gang i løpet av kurset der innhold, arbeidsmåte, progresjon og organisering blir diskutert.\ Evaluering av deltakernes ferdigheter skjer i tillegg gjennom avholdelse av en standardisert test ved avslutning av kurset (gjennomføres frivillig som egen dag etter avslutning av kurset).

Krav til lærer/instruktør:

Instruktør på relevant nivå. Erfaren agilityutøver