6174 Konkurranselydighet

Mål

Kurset tar utgangspunkt i hver eier og ekvipasjes utganspunkt. Ekvipasjene og eierne skal lære forskjellige måter de kan perfeksjonere de øvelsene de trenger hjelp til, enten kl. 1,2,3 eller i elite.

Målgruppe

Alle som har konkurrert og ønsker hjelp til perfeksjonering, eller de som ønsker å starte på lydighetskonkurranser.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Det arbeides med en og en hund og fører, man tar utgangspunkt i hva de ønsker å perfeksjonere. Bruke forskjellige innlæringsmetoder som fører fram til en perfekt øvelse. Man jobber kun med positiv forsterkning som lek eller godbit.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Teori uten hund

Stikkord

Hjelpemidler, motivasjon, bruk av belønning, når belønne presist. Hva slags belønning fungerer på den enkelte hund. Konsentrasjon under nyinnlæring, eliminere bort evt forstyrrelser. Konkurranserutiner. Gjennomgang av hva hver enkelt ønsker å perfeksjonere.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori med forklaring på overhead, flip-over. Instruktør samler inn informasjon om hver enkelt ekvipasje/eier som brukes resten av kurset.

2. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Nivåplassering, kontakttrening med og uten forstyrrelser, konkurranserutiner, perfeksjonering.

Stikkord

Instruktør jobber med en og en ekvipasje/eier utfra hver enkelts nivå. Demonstrere flere måter å lære inn øvelsene. Motivasjon.

Arbeidsform og gjennomføring

Gjennomgå øvelsene med forskjellige innlæringsmetoder, se forskjellige måter for innlæring.

3. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Perfeksjonering av øvelser, motivasjon for videre trening. Sette seg mål

Stikkord

Instruktør jobber med en og en ekvipasje/eier, motivere for videre trening. Holdningsendring i innlæring.

Arbeidsform og gjennomføring

Direkte tilbakemelding fra instuktør, jobbe med en og en.

Litteratur/materiell for deltakerne

Konkurransereglement, diverse tilgjengelig litteratur.

Krav til lærer/instruktør

Instruktør som har trent hunder og konkurrert i kl3 og Elite, samt arrangert lignende kurs.