6169 NRH - Lavine C og B

Mål:

Kunnskapstilegnelse fram mot godkjenning kl A. Trene både på teknisk hundesøk, men også forberede hundefører på taktisk opplegg ved skred og det ekstra stress dette kan medføre for ekvipasjen.

Målgruppe:

Alle som er på C og B nivå i NRH, og som ønsker å bli en ressurs for den frivillige redningstjenesten.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

1. samling

Timer med lærer: 4

Timer uten lærer: 0

Tema:

Lagssamling - gjennomgang av ekvipasjene

Stikkord:

Kartlegge ekvipasjens nivå og ønsker for den videre treningen.

Arbeidsform:

Teori

2. samling

Timer med lærer: 8

Timer uten lærer: 4

Tema:

Trening

Stikkord:

Graving av figuranthuler og hundehuler. Gjennomgang av belønning (forsterker) for hver enkelt hund. Påvirkning i feltet. Markeringstrening.

Arbeidsform:

Praksis utendørs

3. samling

Timer med lærer: 8

Timer uten lærer: 4

Tema:

Trening i opparbeidet felt (skred) evt. med innlagt øvelse.

Stikkord:

Søkstrening og markeringstrening. Taktisk opplegg ved skred. Øvelse (frivillig). Egen sikkerhet. Tilkalling av andre mannskaper/hjelp. Ukjent oppgave for alle ekvipasjene mot slutten av dagen. Gjennomgang av alle i plenum. Tilbakemelding fra instruktør(er).

Arbeidsform:

Praktisk trening utendørs

4. samling

Timer med lærer: 8

Timer uten lærer: 0

Tema:

Trening i skred - gjerne bytte av søksområde hvis mulig

Stikkord:

Første ekvipasje til et skred. Taktisk og best utnyttelse av hund i søk. Følger hundefører alle prosedyrene?

Arbeidsform:

Praktisk trening utendørs

Problemstillinger:

Kan være noe variasjon i kunnskap hos C og B deltakere, derfor blir dagen praktisert ut i fra hver enkelt deltakers skred-og hundekunnskap.

Litteratur/materiell for deltakerne:

NRH`s godkjenningsprogram.

Krav til lærer/instruktør:

Godkjent instruktør lavine gjennom Norske Redningshunder, eller annen organisasjon/etat.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Opplegg for evaluering:

Plenumsmøter i etterkant av hver trening. Ellers mulig å gi hver enkelt ekvpasje tilbakemelding undervegs.