6169 NRH - Lavine C og B

Godkjent for 8–36 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kunnskapstilegnelse fram mot godkjenning kl A. Trene både på teknisk hundesøk, men også forberede hundefører på taktisk opplegg ved skred og det ekstra stress dette kan medføre for ekvipasjen.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som er på C og B nivå i NRH, og som ønsker å bli en ressurs for den frivillige redningstjenesten.

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema:
Lagssamling - gjennomgang av ekvipasjene

Stikkord:
Kartlegge ekvipasjens nivå og ønsker for den videre treningen.

Arbeidsform:
Teori

2. samling
TmL: 8
TuL: 4
Tema:
Trening

Stikkord:
Graving av figuranthuler og hundehuler. Gjennomgang av belønning (forsterker) for hver enkelt hund. Påvirkning i feltet. Markeringstrening.

Arbeidsform:
Praksis utendørs

3. samling
TmL: 8
TuL: 4
Tema:
Trening i opparbeidet felt (skred) evt. med innlagt øvelse.

Stikkord:
Søkstrening og markeringstrening. Taktisk opplegg ved skred. Øvelse (frivillig). Egen sikkerhet. Tilkalling av andre mannskaper/hjelp. Ukjent oppgave for alle ekvipasjene mot slutten av dagen. Gjennomgang av alle i plenum. Tilbakemelding fra instruktør(er).

Arbeidsform:
Praktisk trening utendørs

4. samling
TmL: 8
Tema:
Trening i skred - gjerne bytte av søksområde hvis mulig

Stikkord:
Første ekvipasje til et skred. Taktisk og best utnyttelse av hund i søk. Følger hundefører alle prosedyrene?

Arbeidsform:
Praktisk trening utendørs

Problemstillinger:
Kan være noe variasjon i kunnskap hos C og B deltakere, derfor blir dagen praktisert ut i fra hver enkelt deltakers skred-og hundekunnskap.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- NRH`s godkjenningsprogram.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Godkjent instruktør lavine gjennom Norske Redningshunder, eller annen organisasjon/etat.

Avsluttende prøve/eksamen

Plenumsmøter i etterkant av hver trening. Ellers mulig å gi hver enkelt ekvipasje tilbakemelding underveis.